Fredag ettermiddag kom jobbtallene for mai, som regnes som den viktigste månedlige økonomiske indikatoren for amerikansk økonomi.

Tallene som viser en økt sysselsetting på 38.000 var skuffende, særlig sett i lys av foreløpige tall torsdag som antydet en sysselsettingsvekst på rundt 160.000.