USAs sentralbank holder styringsrenten uendret i intervallet mellom 0,75 og én prosent. 

Det er klart etter det to dager lange rentemøtet i sentralbankens pengepolitiske komité (FOMC) som ble avsluttet onsdag. 

Beslutningen var som ventet. Samtlige av de 88 økonomene som har oppgitt sine estimater til Bloomberg News venter uendret rente. Også i rentemarkedet var det priset inn svært lav sannsynlighet for renteøkning. 

Renten ble forrige gang endret i forbindelse med rentemøtet i mars. Da ble den hevet med 0,25 prosentpoeng. Dette var den tredje renteøkningen siden sentralbanken avsluttet den åtte år lange perioden med rente nær null i desember 2016.  

I sin begrunnelse for dagens beslutning understreker den pengepolitiske komiteen at den økonomiske utviklingen fortsatt peker i retning av ytterligere to renteøkninger i år. 

Komiteen peker på at den skarpe nedgangen i veksten i årets første kvartal trolig blir midlertidig. Ifølge myndighetenes statistikk som ble lagt frem sist fredag økte den samlede verdiskapningen i nasjonen med moderate 0,7 prosent målt i årlig rate i kvartalet, mot 2,1 prosent kvartalet før.

«Komiteen ser på den avtagende veksten gjennom første kvartal som noe som trolig blir forbigående og fortsetter å vente at - med gradvise justeringer av pengepolitikken - den økonomiske aktiviteten vil øke i moderat tempo, forholdene på arbeidsmarkedet vil styrkes noe mer og inflasjonen vil stabilisere seg rundt to prosent på mellomlang sikt», heter det i begrunnelsen. 

Todelt mål

Sentralbanken har et todelt mål for rentepolitikken: Maskimal sysselsetting og at inflasjonen, som er et mål på den samlede prisveksten i økonomien, holder seg rundt to prosent på mellomlang sikt. 

Komiteen peker på at forholdene på arbeidsmarkedet er styrket ytterligere siden forrige rentemøte, til tross for at den økonomiske veksten har bremset opp.

«Jobbveksten har i gjennomsnitt vært solid i de siste månedene og arbeidsledighetsraten har falt». 

Komiteen peker også på at husholdningenes forbruk bare har steget moderat, men at de grunnleggende forholdene for fortsatt vekst i forbruket er solide.

Komiteen viser også til at inflasjonen på årsbasis i det siste har holdt seg nær målet på to prosent. Kjerneinflasjonen, der det justeres for endringer i prisene på energi- og matvarer, falt litt tilbake i mars og er fortsatt litt under to prosent, konstaterer komiteen.

Venter fortsatt gradvis økning av renten

Komiteen mener den økonomiske utviklingen viser at det fremdeles er behov for en fortsatt ekspansiv pengepolitikk og besluttet derfor å holde renten uendret i intervallet mellom 0,75 og én prosent.

«Komiteen venter at de økonomiske forholdene vil utvikle seg på en måte som berettiger en gradvis økning av styringsrenten», heter det i begrunnelsen.

Renten kommer imidlertid en tid fremover fortsatt til å være lavere enn nivået som er ventet å være gjeldende på lang sikt.

Sentralbanken kommer ikke med nye prognoser i forbindelse med dette rentemøtet og holder heller ikke noen pressekonferanse i etterkant av offentliggjøringen av beslutningen. 

I forbindelse med det forrige rentemøtet i mars så et flertall av medlemmene i komiteen for seg at renten ville bli hevet ytterligere to ganger inneværende år, slik at renten ved utgangen av året vil ligge i intervallet mellom 1,25 og 1,50 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.