Nordea Markets er ute på gaten med rykende ferske anslag for norsk økonomi. Det er ikke mer enn to uker til Norges Bank skal legge frem ny rentebeslutning. Selv om «alle» tror renten blir hevet til 4,25 prosent, er det stor spenning knyttet til den videre renteutviklingen.

Mange har tatt til orde for at det kommer rentekutt allerede neste år. Det tror ikke Nordea Markets.

Ser ingen store rentekutt

– Det vil ta lang tid før Norges Bank begynner å tenke på rentekutt, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets' norske avdeling.

Olsen og Nordea tror den norske styringsrenten vil ligge på 4,25 prosent også ved utgangen av neste år. Det betyr at de ikke venter noen rentekutt i 2024. Det står i ganske sterk kontrast til SR-Bank, som spår to rentekutt neste år.

Men også Nordea tror renten vil kuttes på et tidspunkt, likevel ikke massivt. I 2025 anslår banken en styringsrente på 3,75 prosent.

I rapporten argumenterer Olsen for at dagens rente kanskje ikke er så unaturlig høy som mange tenker. Han mener det ikke er urimelig å tenkte at en naturlig reell styringsrente ligger rundt 1,5-1,75 prosent. Hvis man legger til grunn inflasjonsmålet på to prosent, ender man på en naturlig styringsrente på rundt 3,5-3,75 prosent.

Det betyr i så fall at vi bare helt nylig har fått en rente over den naturlige, mener Olsen, og peker på at det også kan forklare hvorfor økonomien så langt har holdt seg bedre oppe enn ventet. For å få prisveksten ned må Norges Bank trolig holde renten over den naturlige renten en god stund, ifølge Olsen.

– Og har vi rett, er det ikke opplagt at rentekuttene, når de kommer, blir spesielt store, sier han.

Reallønnsvekst neste år

Ifølge Nordea vil årets lønnsvekst trolig havne rundt 5,5-5,75 prosent. Det er høyere enn rammen i frontfaget på 5,2 prosent, og vil i så fall være den høyeste årslønnsveksten på 15 år. Det er dog en mager trøst. Det er ventet at prisveksten vil være høyere enn det som var lagt til grunn i lønnsforhandlingene.

– De aller fleste vil derfor oppleve nok et år hvor prisveksten er høyere enn lønnsveksten, sier Olsen.

Han tror det kan prege neste års lønnsoppgjør, og spår reallønnsvekst neste år. Reallønnsvekst betyr ganske enkelt at du får mer penger å rutte ned.

Nordea peker på at den generelle prisveksten ventes til fire prosent neste år. Med Nordeas prognoser på lønnsvekst på fem prosent, tilsier det at de venter en reallønnsvekst neste år.

Banken spår bedre kjøpekraft neste år og 2025, som mener det peker i retning av økt forbruk etter neste sommer og mot slutten av neste år, og særlig i 2025, når de mener styringsrenten trolig kommer noe ned igjen.

Fortsatt svak krone

Nordea utelukker ikke at rentetoppen kan bli enda høyere enn 4,25 prosent. De vurderer at en vesentlig svakere krone er den største risikofaktoren for en enda høyere rentetopp.

I rapporten, som er utarbeidet av Olsen og makro- og valutastrateg Dane Cekov, pekes det på at den norske kronen har gått fra å være en høyrentevaluta til å bli en lavrentevaluta. En klart lavere rentedifferanse mellom Norge og våre handelspartnere trekkes frem som en viktig driver bak de siste årenes kronesvekkelse.

Makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets.
Makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets. (Foto: Mikaela Berg)

– Vi tror at kronekursen vil holde seg svak den nærmeste tiden, til tross for relativt høye energipriser. For at kronekursen skal styrke seg må trolig rentene i utlandet komme ned. Det vil imidlertid ta en god stund før inflasjonen i utlandet kommer ned i tilstrekkelig grad til at sentralbankene skal kutte renten, skriver duoen.

Nordea venter at kronen vil handle rundt dagens nivåer mot euro ut året. Først i 2025 tror de én euro vil koste under 11 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.