Norges Bank hevet styringsrenten til 1,5 prosent torsdag. Samtidig legger de frem anslag for hvordan de tror den skal utvikle seg fremover. Rentebanen viser at de tror at renten skal ligge flatt ut 2019 før den skal falle litt. Dette er et lavere anslag enn tidligere. Ved forrige pengepolitisk rapport mente Norges Bank skulle videre opp, mens den i denne omgang utvikler seg flatere.

– Styringsrenten er hevet fra 1,25 til 1,50 prosent, og prognosen tilsier at renten vil være nær dette nivået fremover, skriver Norges Bank.

– Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen. Den betydelige usikkerheten ute og risikoen for at utviklingen blir svakere enn vi nå ser for oss, har i seg selv trukket renteprognosen ytterligere ned. Svakere krone har isolert sett trukket i motsatt retning, skriver Norges Bank videre.

Uendret ut året

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, sier at Norges Bank ikke signaliserer flere rentehevinger i år, men at det allerede neste år kan komme en ny heving.

– Renten blir uendret ut året. Likevel ligger det an til at kan bli en ny renteheving i mars. Rentebanen signaliserer 40 prosent at det blir en ny renteøkning i 2020. Etter det tror de at den skal ligge flatt ut 2020. Det er veldig mer aggressivt enn markedet har priset inn, sier han til DN.

Sentralbanksjef Øystein Olsen hevet styringsrenten til 1,25 prosent så sent som i juni. Da signaliserte Olsen at det ville komme nok en renteheving i løpet av året, fordi det går bra med norsk økonomi.

Internasjonal uro

Flere økonomer har den siste tiden pekt på at rentetoppen burde være nådd. Da SSB la frem prognoser for norsk og internasjonal økonomi i starten av september, mente byrået at renten ikke skulle videre opp.

Årsaken er økt internasjonal uro, handelskonflikt og tegn til svakere økonomiske utvikling, som igjen har skapt usikkerhet for om – og hvor mye – Norges Bank kan heve renten.

Ved augustmøte holdt han renten uendret, og gjentok at utsiktene ikke var vesentlig endret. Olsen la imidlertid til at «risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover». Dette sitatet har sådd tvil om hvorvidt det vil være rom for Norges Bank å øke renten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.