Statistisk sentralbyrå varslet torsdag morgen at de venter at det blir en markert, men kortvarig konjunkturnedgang for Norge.

Veksten til neste år blir på knappe 1,0 prosent i, anslår SSB. Nedgangskonjunkturen vil påvirke rentesettingen, mener økonomene i SSB.

- Vi regner med at utsiktene til en klart svakere konjunktursituasjon vil føre til at styringsrenta ganske raskt blir satt ned med 0,5 prosentpoeng, slik at pengemarkedsrenta kommer ned i 1,2 prosent fra og med andre kvartal neste år, skriver de.

Norges Bank har rentemøte neste torsdag, 11. desember.

Lavere boliglånsrenter

Boliglånsrentene vil bli enda lavere, tror de.

- Vi venter også at rentemarginene i bankene vil bli redusert slik at typiske boliglånsrenter vil falle noe mer enn dette, melder SSB.

Tror ikke på omlegging av finanspolitikken

Økonomene i Statistisk sentralbyrå skriver også at de mener at det ikke er noe ved handlingsregelen som tilsier at finanspolitikken skal endres på kort sikt, og at det i første omgang derfor ikke grunn til å tro at finanspolitikken vil bli lagt om i særlig grad.

- Pengepolitikken står derimot overfor en balansegang. På den ene siden vil inflasjonstakten i Norge øke som følge av en svakere krone. I tillegg har husholdningene mye gjeld og boligprisene er høye. På den andre siden fører oljeprisfallet til lavere produksjon og sysselsetting som sentralbanken ønsker å motvirke. Vi legger til grunn at Norges Bank legger mest vekt på det siste, og derfor kutter renten med 0,5 prosentpoeng i løpet av første halvår 2015, skriver SSB.

Dette ventes dempe konjunkturnedgangen uten at inflasjonen blir klart høyere enn inflasjonsmålet.

Les også:   Bratt ned, så opp igjen for norsk økonomi

Bremser oljeinvesteringene  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.