Rekordhøy inflasjon. Trusselen om en spiral av pris- og lønnsøkninger. Utsikter til nye rentehevninger.

I en fersk økonomisk rapport fra Swedbank slår banken fast at de neste månedene kan bli tøffe for mange norske husholdninger.

– Norsk økonomi er nær kokepunktet og så langt har veksten holdt seg godt oppe. Nå venter vi imidlertid en klar avdemping på grunn av høy inflasjon, raskt økende renteutgifter og en svekkelse av husholdningenes kjøpekraft. Det er nok ganske mange som må se over husholdningsbudsjettene sine nå, sier sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank Norge.

Les også Terje Erikstads kommentar: Er nordmenn risikoperverse? dnPlus

Risikerer trippel rentehevning

Swedbank anslår at Norges Banks styringsrente vil ligge på 2,75 prosent gjennom 2023. På veien dit skal renten heves først med 0,5 prosentpoeng i september, ifølge bankens prognoser. Deretter med 0,25 prosentpoeng i november og desember.

Men dette kan endre seg hvis Norges Bank ikke ser noen bedring i inflasjonen:

– Er det indikasjoner på at arbeidsmarkedet tilstrammes ytterligere, eller at inflasjonen fortsetter å skyte fart, kan vi ikke utelukke hverken at styringsrenten heves med 0,75 prosentenheter i september eller enda flere dobbelthevinger, påpeker Martinsen.

Rentehevningene må til for å svekke etterspørselen etter arbeidskraft i Norge nok til at lønnsveksten ikke blir for høy, mener han.

– Vi har alle ingrediensene for en mer varig pris- og lønnsspiral, og den må stoppes. Jo før, jo bedre.

Banken har justert ned vekstprognosen for norsk økonomi. Banken anslår nå at norsk økonomi vokser én prosent i 2023, mot global vekst på to prosent. Likevel vil Norge klare seg bedre enn mange andre land.

– Lav arbeidsledighet og bedre – om enn svak – utvikling i reallønningene tilsier at veksten holder seg bedre oppe her hjemme, enn hos mange av våre nærmeste handelspartnere, sier Martinsen.

Tror på boligprisfall

Få har spådd at norske boligpriser skal falle på lengre sikt. Det samme gjelder Swedbank, som påpeker at boligprisene kan holdes oppe av lite byggeaktivitet, relativt få boliger til salgs, og lav arbeidsledighet.

Samtidig anslår banken at det er «overveiende sannsynlig» at prisene vil falle noe i høst, på grunn av raske og kraftige rentehevninger.

– Det som kan få boligprisene til å falle raskere er om det danner seg en forventning om et mer betydelig prisfall og at det vil lønne seg å selge før man kjøper nytt. Da snur markedsdynamikken og prisfallet blir kraftigere, skriver banken.

I Sverige har boligprisene falt markant i år. Siden pristoppen i februar har prisene falt 6 prosent i Sverige som helhet, mens fallet i de største byene har vært større.

Swedbank anslår at de svenske boligprisene skal fortsette å falle det neste året, og at de kan ende hele 15 prosent lavere enn pristoppen i februar i år.

Store forskjeller i strømpriser kan også påvirke det svenske boligmarkedet, mener banken: Høyere strømpriser i sørlige Sverige kan sende boligprisene ytterligere ned i denne delen av landet.

Også i Danmark forventer banken at boligprisene faller som følge av høyere lånekostnader for husholdningene. Der har boligprisene ikke sett samme nedgang som Sverige.

– Tross nedgangen ventes prisene å holde seg over nivåene før pandemien, men utsiktene for boligmarkedet er veldig usikre nå, heter det i rapporten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.