Russlands militære angrep på Ukraina har de siste dagene sendt sjokkbølger gjennom Europa og USA. Invasjonen har også skapt bevegelser i de finansielle markedene.

Her hjemme svekker den norske kronen seg i valutamarkedet, særlig mot dollar. Svekkelsen er likevel mindre enn ventet, ifølge økonomer.

Samtidig har prisene på energi steget kraftig. Det kan få inflasjonen til å stige på kort sikt, og vil bidra til å redusere folks kjøpekraft.

I forkant av Ukraina-krisen var det særlig den økende inflasjonen og utsiktene til høyere renter som skapte usikkerhet i markedene. Rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets tror inflasjonen vil øke på kort sikt, men ser foreløpig ikke tegn til store endringer i renteutsiktene.

– Hva som skjer med inflasjonen er det få som vet. Men effekten av det som skjer i Ukraina er høyere inflasjon på kort sikt, det er det liten tvil om, sier Gjerde.

Overraskende svakt kronefall

Når markedene preges av uro, og spesielt geopolitisk uro, har investorer en tendens til å søke mot såkalte «trygge havner» for å redusere risiko. Historisk har blant annet gull og dollar vært ansett som trygge plasseringer.

Gjerde forklarer at den norske kronen ofte svekker seg når dollaren styrker seg.

– Kronen er en liten valuta, og i markedet er «lite» ensbetydende med «risikabelt», så det er en valuta som normalt er uattraktiv når risikoviljen faller så mye som vi så i går, sier hun.

Derimot har ikke kronen svekket seg like mye som ventet. Dollaren handles for rundt 8,90 kroner. Tidligere i februar måtte man ut med rundt 8,70 kroner for en dollar.

Gjerde forklarer at det er oppgangen i oljeprisen som hindrer kronefallet.

– Kronen har svekket seg overraskende lite, faktisk ikke noe særlig annet enn mot dollar. Grunnen til det er oppgangen i i olje- og gassprisene, sier Gjerde.

I tillegg forklarer Gjerde at oppgangen i olje- og gassprisene også får en mer direkte effekt på kronen. Når disse prisene stiger, tjener de norske olje- og gasselskapene mer penger. Dermed må de veksle mer av inntjeningen, og kjøpe norske kroner for å betale oljeskatten.

Oljeprisen gjorde et kraftig byks torsdag, og var på det meste på mer enn 105 dollar fatet. Det var en økning på rundt syv prosent fra dagen før. Fredag har det roet seg noe, og oljeprisen er igjen under 100 dollar fatet.

Tror på flere rentehevinger

Lars Mouland, kreditt- og rentestrateg i Nordea, tror heler ikke at krigen i Europa vil endre renteutsiktene med det første.

Kreditt- og rentestrateg i Nordea, Lars Mouland.
Kreditt- og rentestrateg i Nordea, Lars Mouland. (Foto: Petter Berntsen)

Mouland har ikke gjort endringer i renteprognosene sine, og venter fortsatt at Norges Bank vil heve renten én gang i kvartalet gjennom året.

– Det er dypt tragisk for Ukraina, og det blir vanskelig for Russland, men foreløpig ser det ikke ut til at det får store realøkonomiske konsekvenser utenfor Ukraina og Russland, sier han.

I USA mener Mouland at bildet ser noe annerledes ut. Landet er stort sett selvforsynt med energi, og vil ikke i like stor grad påvirkes av høye energipriser. I tillegg har USA hatt mye høyere inflasjon det siste året, noe som har ført landet inn i en pris-lønns-spiral.

Også Gjerde ser tendenser til at forventningene til rentehevinger i USA har gått opp den siste uken.

– Markedet priser nå inn nesten 100 prosent sannsynlighet for åtte hevinger i løpet av de neste to årene. Disse forventningene har steget helt siden starten av året, da det var priset inn litt over fem i samme periode, sier Gjerde.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.