Rentemøtet torsdag er et såkalt mellommøte der Norges Bank ikke kommer med noen ny rentebane eller pengepolitisk rapport.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

I drøftingen av risikobildet var komiteen opptatt av at det er stor usikkerhet om konsekvensene for økonomien av krigen i Ukraina.

Det er en risiko for at prisveksten internasjonalt tiltar ytterligere samtidig som veksten svekkes. Styringsrenteforventningene ute har steget mye, og det er usikkerhet om hvordan en rask renteoppgang vil påvirke finansmarkedene og aktiviteten hos handelspartnerne, skriver sentralbanken.

Komiteen var også opptatt av risikoen for at lønns- og prisveksten skyter fart her hjemme. Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renten, ifølge Norges Bank, bli satt raskere opp enn renteprognosen i forrige pengepolitiske rapport tilsier.

Videre planlegger Norges Bank syv rentehevinger innen utgangen av 2023. Med det ender styringsrenten på 2,5 prosent mot slutten av året.

Rentehevinger i vente

Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn anslått. Prisveksten internasjonalt har steget videre. Her hjemme har prisene økt noe mindre enn ventet den siste tiden, men stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Pengepolitikken er ekspansiv, skriver sentralbanken og komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier en videre oppgang i styringsrenten.

Økte renter vil dempe presset i norsk økonomi, men sysselsettingen ventes å holde seg høy. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, tilsier at renten økes gradvis.

Som forventet

Ifølge estimater fra TDN Direkt forventet økonomene at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent under dagens mellommøte. Videre venter økonomene at Norges Bank vil høyne styringsrenten som varslet i juni.

Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland forventet at sentralbanken ville holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent og gjenta at det mest sannsynlig blir nytt rentehopp i juni.

– Prisveksten i mars var litt lavere enn Norges Bank hadde anslått. I tillegg har den økonomiske aktiviteten i starten av 2022 har vist seg å være litt svakere enn sentralbanken ventet, sier Haugland og legger til:

– På den andre siden har arbeidsledigheten falt mer, og boligprisene økt mer enn ventet. I tillegg har både inflasjon og renter steget klart utenfor Norges grenser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.