Da Støre-regjeringen i fjor høst la frem sin tilleggsproposisjon til det norske statsbudsjettet, hvor de for øvrig ikke rørte oljepengebruken fra forrige regjering, var det midt i en global helsekrise og med uoversiktlige økonomiske utsikter.

I det ferske budsjettet, som legges frem torsdag, har den nye regjeringen besluttet å øke oljepengebruken med 29,8 milliarder kroner. Bruken av oljepenger i 2022 er anslått til 352,2 mrd. kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det tilsvarer 2,9 prosent av Oljefondet ved inngangen til året.

Når Vedum & Co nå legger frem sitt reviderte budsjett er de økonomiske utsiktene om enn enda mer usikre med krig, energikrise og galopperende inflasjon som bakteppe.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, mener dagens budsjettall fra regjeringen øker risikoen for at Norges Bank vil heve renten raskere.

– Det er ikke sånn at pengebruken er oppsiktsvekkende høy, og helt sikkert vil føre til raskere og kraftigere renteoppgang, men det bidrar på marginen for å øke risikoen for at Norges Bank øker tempoet i rentehevingene sine, sier Haugland.

Lønns- og prisveksten tiltar

I det reviderte statsbudsjettet er bnp for Fastlands-Norge anslått å øke med 3,6 prosent i år og 2,3 prosent neste år. Det er høyere enn den gjennomsnittlige årsveksten de siste ti årene, skriver regjeringen.

Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur, til tross for urolige omstendigheter. Den økonomiske veksten er sterk, sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten er lav, heter det i pressemeldingen.

Regjeringen anslår en arbeidsledighetsrate på 1,8 prosent i 2022.

I tillegg skriver regjeringen at bedriftene melder om økende mangel på arbeidskraft, og at lønns- og prisveksten tiltar.

I Solberg-regjeringens budsjett for 2022 ble det lagt opp til bruk av 322,4 milliarder oljepengekroner.

Haugland sier at regjeringen ikke er så tilbakeholdne som hun hadde ventet.

– Vi hadde et anslag på 2,6 prosent, og tok regjeringen på ordet da de ytret bekymring for prispresset, sier Haugland, og legger til:

– Det hadde vært fordelaktig med mindre pengebruk nå. Prisveksten er høy og oppadgående.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.