Klokken 10.45 torsdag ble regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem, etter at nøkkeltallene kom noen timer tidligere.

Da ble det kjent at den nye regjeringen besluttet å øke oljepengebruken med 29,8 milliarder kroner. Bruken av oljepenger i 2022 er anslått til 352,2 mrd. kroner. Det tilsvarer 2,9 prosent av Oljefondet ved inngangen til året.

– Det går veldig godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og rekordmange er i jobb. For å unngå en overoppheting av økonomien, med stigende priser og mange renteøkninger, må vi holde igjen. Å sørge for trygg økonomisk styring er det viktigste vi gjør for lommeboken til vanlige folk akkurat nå, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Dette er noen av de viktigste punktene fra det reviderte budsjettet:

 • Merverdiavgiftsfritaket for elbiler erstattes med en tilskuddsordning.
 • Regjeringen anslår rekordhøye 933 mrd. kroner fra olje og gass i 2022.
 • Regjeringen gir 59 millioner kroner ekstra til gratis ferger.
 • Gir 282 millioner kroner for å styrke hjemlig beredskap. Sjøforsvaret og Forsvarsbygg får eksempelvis henholdsvis 20 og 80 millioner kroner.
 • Setter inn nytt styre i Forskningsrådet, og reduserer antallet fra 11 til fem styremedlemmer. Kristin Halvorsen blir nye styreleder.
 • Regjeringen foreslår å avvikle karensperioden og endre unntaksreglene for forlengelse av stønadsperioden for mottagere av arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Bevilger 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.
 • Regjeringen vil øke tilleggskompensasjonen til mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester fra 55 millioner kroner til 80 millioner kroner.
 • Sykehusene får 700 millioner kroner i kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter.
 • Regjeringen gir 65 millioner kroner til kartlegging av havbunnen i Sørlige Nordsjø II og Utsira i forbindelse med havvindutbyggingen.
 • I tillegg tildeles 10 millioner kroner til forskning på vindkraft og havbruk.
 • Regjeringen vil gi rekordhøye 44,9 milliarder kroner til bistand i 2022.
 • Dropper utbyggingen av to bygg i det nye regjeringskvartalet for å spare 4-5 milliarder kroner.

Økt press på priser og lønninger

– Samlet sett er oljepengebruken i 2022 rundt 30 milliarder lavere enn slik det så ut før revidert budsjett, men fortsatt 30 milliarder kroner høyere enn i tilleggsnummeret fra i fjor høst, sier finansminister Vedum.

I en pressemelding skriver regjeringen at de økte utgiftene i årets budsjett er nødvendige. Samtidig forsterker utgiftsøkningene behovet for å holde igjen på andre områder. Høy offentlig pengebruk i en situasjon med stor aktivitet i økonomien kan gi økt press på priser og lønninger, heter det i meldingen.

Videre fremholder regjeringen av det økte presset i økonomien kan medføre at Norges Bank må heve renten mer og raskere enn det som tidligere er varslet.

– Vi har stor respekt for folks skattepenger, og vil bruke fellesskapets ressurser så effektivt som mulig. Nå trekker vi i bremsene for flere dyre statlige byggeprosjekter, og vil gjennomføre en bred gjennomgang av planlagte investeringer, sier Vedum.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.