Den svenske sentralbanken Riksbanken holder renten uendret på minus 0,5 prosent, opplyser banken i en pressemelding onsdag. 

Samtidig varsler sentralbanken at programmet for kjøp av statsgjeld utvides med 30 milliarder svenske kroner og at det forlenges frem til sommeren neste år. 

Riksbanken gjentar også at det fortsatt er mer sannsynlig at styringsrenten settes ned det neste året enn at den settes opp.

For å få inflasjonen opp mot målet på to prosent må pengepolitikken også i fortsettelsen være svært ekspansiv, understreker sentralbanken.

Utvider obligasjonskjøpene med 30 milliarder

I tillegg til minusrente gjør sentralbanken også oppkjøp av statsgjeld i et forsøk på å presse rentene på lån med lengre løpetider nedover. Det er gjerne disse rentene bedrifter og huhsholdninger er stilt overfor når de skal låne penger.

Slike oppkjøp omtales gjerne som kvantitative lettelser (QE).

Programmet for oppkjøp av statsgjeld var før dagens endring på 245 milliarder kroner og skulle opprinnelig løpe frem til nyttår.

Programmet utvides altså med kjøp av statsgjeld for 30 milliarder svenske kroner frem til sommeren neste år. 

Oppkjøpene skal fordeles med 15 milliarder svenske kroner i nominelle statsobligasjoner og 15 milliarder svenske kroner i inflasjonsjusterte obligasjoner.

Tilsammen vil sentralbanken eie statsgjeld for 275 milliarder kroner ved inngangen til andre halvår neste år. 

I tillegg planlegger sentralbanken å reinvestere kupongbetalingene på obligasjonene de allerede eier. Dette vil dreie seg om ytterligere 30 milliarder svenske kroner i løpet av det neste året.

Frykter for lav inflasjon

Riksbanken peker selv på at sentralbankens ekspansive pengepolitikk har fått bredt gjennomslag og presset ned rentene i svensk økonomi. 

«Pengepolitikken har på denne måten bidratt til de siste årenes positive utvikling med høy vekst, fallende arbeidsledighet og økende inflasjon. De langsiktige inflasjonsforventningene er også nær to prosent. Den allerede sterke konjunkturen innebærer at det er gode forutsetninger for at inflasjonen skal fortsette å stige».

Samtidig er det risiko for at inflasjonsoppgangen kan bli forstyrret, understreker sentralbanken.

«Inflasjonen har vært lavere enn ventet de siste månedene og det er fortsatt usikkert hvor raskt den kommer til å stige fremover».

Sentralbanken peker på at det er fare for at svenskekronen styrkes for raskt fremover, noe som vil dempe importprisene og etterspørselen etter svensk eksport. Dette vil gjøre det vanskeligere å få opp inflasjonen mot målet.

«For at inflasjonen skal stige mot to prosent må pengepolitikken også i fortsettelsen være svært ekspansiv», heter det i pressemeldingen fra Riksbanken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.