SEB venter at veksten i norsk økonomi vil løftes ytterligere i årene fremover, viser meglerhusets nye prognoserapport som ble sendt ut til kundene tirsdag. 

«Oppsvinget kommer nå med full kraft», skriver sjefstrateg Erica Blomgren i rapporten. 

SEB-strategen venter at veksten i norsk fastlandsøkonomi løftes til to prosent i år, etter en vekst på magre én prosent i fjor, den svakeste siden finanskriseåret 2009. Neste år og i 2019 løftes veksten ytterligere til 2,3 prosent, ifølge prognosene.

Blomgren venter at fallet i oljeinvesteringene stopper i år og snur til vekst de kommende to årene. Samtidig trekker SEB-strategen frem at sterk vekst i privat forbruk vil motvirke nedgang i boliginvesteringene fra neste år.

Sterkere etterspørsel fra husholdningene vil samtidig bidra til ytterligere fall i arbeidsledigheten. Målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse venter Blomgren at ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 4,2 prosent i år til 3,8 prosent i 2019.

Renteøkning allerede neste år

Akselererende vekst og mindre ledige ressurser i økonomien gjør at Norges Bank snart kan begynne å tenke på en gradvis normalisering av pengepolitikken, ifølge Blomgren.

Sentralbanken har selv signalisert at renteoppgangen fra dagens rekordlave nivå på 0,5 prosent starter først mot slutten av 2019, blant annet fordi det er utsikter til at inflasjonen holder seg godt under målet på 2,5 prosent helt ut 2020.

«Godt forankrede inflasjonsforventninger gjør at Norges Bank kan tillate seg å forsiktig begynne med å øke renten tidligere, på linje med viktige sentralbanker i nærområdet», mener Blomgren.

«Vi holder fast på prognosen om at første renteøkning i desember 2018 og at den videre normaliseringen bli svært gradvis sett i historisk sammenheng. Styringsrenten når 1,25 prosent i slutten av 2019», skriver sjefstrategen. 

(Kilde: SEB)

Sterkere krone

Utsikter til forsiktig oppgang i styringsrenten og gradvis høyere oljepris i årene fremover gjør at meglerhuset ser for seg at kronen skal styrkes.

SEB venter at kronen vil bli styrket fra dagens nivå på 9,30 kroner for en euro til rundt 8,80 kroner ved utgangen av neste år og ytterligere til rundt 8,60 kroner ved utgangen av 2019.

«Vi forventer at kronen igjen kobles til sine ulike, positive drivkrefter. Forsiktige utsikter for Norges Bank og oljeprisen tyder likevel på at gjeninnhentningen skjer gradvis», skriver Blomgren. 

(Kilde: SEB)

Venter også oppsving

I forrige uke la meglerhuset DNB Markets frem nye anslag for utviklingen i norsk økonomi. I likhet med SEB venter meglerhuset at veksten i fastlandsøkonomien tar seg opp til 2,0 prosent i år.

– Norsk økonomi har lagt oljebremsen bak seg. Det er positive krefter i sving i form av at den private delen av etterspørselen tar seg opp. Forbruket tar seg opp og bedriftsinvesteringene tar seg opp, sa sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i forrige uke.

DNB venter imidlertid ikke fullt så kraftig oppsving som SEB i årene som kommer. Meglerhuset tror veksten holder seg på 2,0 prosent neste år og på 1,9 prosent i 2019 og i 2020.(Vilkår)

De lovet verden batterirevolusjon. Det endte med konkurs i USA
Det sveitsiske selskapet Alevo Group som ble startet av norske Jostein Eikeland, lovet verden ny revolusjonerende batteriteknologi. Nå er Alevos fabrikk i USA slått konkurs.
03:26
Publisert: