Inn mot rentemøtet har det vært en bred forventning om at Andrew Bailey og Storbritannias sentralbank ville heve renten med 0,25 prosentpoeng, skriver Bloomberg.

Og det er akkurat det sentralbanken gjør – sentralbanken melder at den nå setter opp renten 0,25 prosentpoeng til et nivå på 4,5 prosent.

Det markedsaktørene heller lurer på, er hvilke signaler sentralbanken vil sende om veien videre: Vil den herme etter amerikanske Fed, og vagt antyde en pause i renteøkningene, eller vil den ta etter ECBs Christine Lagarde og hinte om at det kommer flere?

Gir uttrykk for flere økninger

I forrige uke kom begge de to som kjent med renteøkninger på 0,25 prosentpoeng. Bloomberg skriver at markedsaktørene heller i retning av at Bank of England vil komme med flere renteøkninger.

Bank of England har før rentebeskjeden torsdag satt opp renten 11 ganger siden den første i denne omgang kom i desember 2021. Der styringsrenten nå er 4,5 prosent, var inflasjonen i mars på 10,1 prosent. Inflasjonen har holdt seg over ti prosent siden august i fjor.

I en uttalelse i forbindelse med rentebeskjeden, gir sentralbanken uttrykk for at det trengs flere renteøkninger, gitt at inflasjonen stadig er såpass høy. Sentralbanken oppjusterer samtidig bnp-anslaget for britisk økonomi, og venter nå ingen resesjon for Storbritannia.

– Kommer det tegn på mer vedvarende prispress, er det nødvendig med ytterligere pengepolitisk innstramning, uttaler Bank of England.

Sterkere makrotall enn ventet

Språkbruken er uendret fra mars-møtet, som på det tidspunktet ble tolket som at døren ble åpnet for en pause av rentehevingene.

Siden da har imidlertid både tall for inflasjon, økonomisk vekst og spørreundersøkelser om arbeidsmarkedet overrasket på oppsiden, hvilket har fått markedsaktørene til å prise inn renteøkninger potensielt helt opp til et nivå på fem prosent.

I uttalelsen kommer det frem at sentralbanken beregner at bare en tredjedel av effekten fra de 11 renteøkningene før torsdag har forplantet seg helt gjennom økonomien og ut til forbrukerne. Bank of England beregner også at inflasjonen vil ha tatt turen fra ti til ett prosent om både to og tre år, godt under målet om to prosent. Innen utgangen av 2023 er inflasjonen anslått å ha kommet ned til 5,1 prosent.

Ved forrige korsvei anslo imidlertid sentralbanken inflasjon på 3,9 prosent ved årsslutt. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.