Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra februar til mars, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.

På forhånd var det ventet en nedgang på 1,6 prosent, ifølge estimater hentet inn av TDN Finans fra fire meglerhus.

I mars var det en betydelig nedgang i salget av klær, ifølge SSB. Klesbutikkene sto for det største bidraget som trakk volumet i detaljhandelen ned i mars, etter en stor økning i denne bransjen i februar, skriver SSB.

Nedstenging bidro til fall

Byrået skriver at innføringen av strenge restriksjoner i midten av mars, som at butikker i Viken måtte holdes stengt, var en medvirkende årsak til nedgangen i klessalget.

Dagligvaresalget bidro på sin side til å trekke volumet i detaljhandelen opp, og var medvirkende til at detaljhandelen totalt ble uendret. Dagligvarebransjen hadde en økning i omsetningsvolumet på 2,9 prosent fra februar til mars, ifølge SSB.

Sterk vekst fra mars i fjor

Sammenlignet med mars i fjor, har omsetningsvolumet for detaljhandelen steget med 6,7 prosent. Netthandelen var 41 prosent høyere i mars i år, sammenlignet med mars i fjor.

Også klesbutikkenes omsetningsvolum var klart høyere enn for et år siden, med en økning på 40 prosent. Det må imidlertid ses i sammenheng med at omsetningen for denne bransjen var svært lav i mars i fjor, påpeker byrået. I mars 2020 var butikkhandel med klær på sitt laveste nivå siden begynnelsen av 2000-tallet.

Endring i statistikken

SSBs detaljomsetningsindeks ble endret per mars 2021, og inneholder nå omsetning for hele varehandelen og reparasjon av motorvogner. Statistikken har endret navn til «Varehandelsindeksen».

Varehandelsindeksen dekker også handel med og reparasjoner av motorvogner, sant agentur- og engroshandel, unntatt motorvogner.

Det er imidlertid ingen endring i næringsinndelingen, slik at historiske tall fra før utvidelsen også kan følges fremover uten brudd i tidsserier, opplyser SSB. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.