Antall personer som er registrert som helt arbeidsledige steg med 2900 personer i juli, viser sesongjusterte tall fra Nav fredag.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, økte med 3 000 personer.

Ny SMS-rutine ga høyere tall

Arbeidsledighetstallene i juli ble i år hentet ut en uke senere enn i fjor. Siden antallet arbeidsledige alltid øker på denne tiden av året, bidrar dette til at ledighetstallet blir høyere. I tillegg har Nav fra og med juli innført nye rutiner hvor det sendes sms til ledige om at de må huske å sende inn meldekort hvis de fortsatt skal være registrert.

– Den store økningen i ledigheten fra juni til juli i år skyldes etter Navs vurdering i stor grad at tallene hentes ut en uke senere enn i fjor i kombinasjon med ny SMS-påminning til ledige. Om man justerer for disse forholdene, anslår vi at det kun var en liten økning i ledigheten i juli, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Færre arbeidsledige enn i fjor

2,5 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt ledige i juli, enn oppgang fra 2,2 prosent juni.

På forhånd var det ventet en ledighetsrate på 2,4 prosent. DNB Markets ventet i likhet med konsensus en ledighetsrate på 2,4 prosent.

– Det skyldes kun sesongmessige forhold – det er vanlig at flere melder seg ledig om sommeren. Rensker vi for denne faktoren er tendensen synkende: vi anslår 300 færre arbeidsledige personer i Norge i løpet av juli, skrev sjeføkonom Kjersti Haugland i forkant av tallene.

Ved utgangen av juli var det registrert 70 600 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 6900 sammenlignet med juli i fjor.

Ledigheten faller mest blant ingeniører

Ledigheten har falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid det siste året, med en nedgang på henholdsvis 29 og 20 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Ved utgangen av juli var ledigheten lavest innen akademiske yrker med 1,1 prosent av arbeidsstyrken, mens den var høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 5,4 prosent.

Rogaland og Vest-Agder er fylkene som har hatt størst nedgang i arbeidsledigheten i juli sammenlignet med i fjor. Nedgangen er på henholdsvis 26 prosent og 16 prosent.

I Hedmark og Oppland har imidlertid ledigheten økt med én og tre prosent sammenlignet med juli i fjor. (Vilkår)

Dette er de seks brexitmulighetene britene har
DNs kommentator Kjetil Wiedswang om veien videre.
03:26
Publisert: