I en fersk rapport spår OECD at veksten i norsk økonomi skal skyte ytterligere fart i år og neste år. 

– Dette føyer seg inn i rekken av gode skussmål for utviklingen i norsk økonomi, sier finansminister Siv Jensen på telefon fra Paris.

Hun er på vei inn i ministerrådsmøte i nettopp OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 

Jensen viser til at også det internasjonale pengefondet IMF anslår at veksten i Norge vil ta seg opp i år sammenlignet med i fjor og at veksten vil skyte ytterligere fart neste år.

Får godord for politikken

I siste utgave av prognoserapporten «World Economic Outlook», som ble lagt frem onsdag formiddag, peker OECD på at sterkt stimulerende finans- og pengepolitikk har bidratt til at veksten i norsk økonomi har holdt seg positiv gjennom oljenedturen som har preget norsk økonomi de siste årene

IMF har også konkludert med at politikken i Norge er godt tilpasset utviklingen i norsk økonomi.

– Det går bra i norsk økonomi, og det viser at regjeringens politikk virker, sier finansministeren til DN.

– Vi har kommet oss raskt gjennom utfordringene vi møtte som følge av oljeprisfallet, sier Jensen. 

Regjeringen oppjusterte utsiktene til økonomisk vekst i revidert budsjett. 

– Veksten er på vei opp, og arbeidsledigheten er på vei ned. Samtidig har vi har fortsatt utfordringer knyttet til å øke sysselsettingen, og derfor setter vi inn målrettede virkemidler, blant annet mot langtidsledige og unge, sier finansministeren. 

Utjevne forskjeller

I sin ferske rapport berømmer OECD Norge for en vellykket økonomisk og sosial modell som har gitt en høy grad av sosial likhet.

Nettopp denne modellen blir tema også på dagens møte, forteller Jensen. 

– Dette er modeller som er ettertraktet i flere land. Andre har ikke vært like opptatt av å holde forskjeller nede, men fatter nå interesse for både Norges og Skandinavias arbeid for å fordele velferd og utjevne forskjeller gjennom gode utdannelsessystemer, god tilgang på helsetjenester og brede skattefinansierte velferdsløsninger, sier Jensen. 

– Det er nasjonale myndigheters ansvar å føre en politikk som utjevner forskjeller, understreker Jensen.

Samarbeid mot antiglobalisering

Høy grad av sosial likhet står sentralt i diskusjonen om økonomisk vekst. 

– Møtet i dag handler om hvordan man skal videreutvikle veksten i verdensøkonomien i møte med utfordringene vi ser nå, som i stor grad er antiglobaliseringskreftene, forteller Jensen. 

– Med unntak av USA er det sterk enighet i OECD om at globalisering og frihandel er en viktig forutsetning for videre vekst og reduksjon av fattigdom, sier Jensen. 

USAs president Donald Trump har trukket USA ut av viktige samarbeid i sin streben etter å sikre amerikansk økonomi og amerikanske arbeidsplasser. 

Som det eneste landet vil USA på det årlige ministermøtet i Paris 7. til 8. juni ikke gi sin tilslutning til en slutterklæring om frihandel, melder NTB. Den har samme ordlyd som OECDs tidligere frihandelserklæringer.

– Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å bli enige om en ministererklæring i OECD som inkluderer tekst om handel og klima, sier Brende i en epost til NTB.

– Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst. Det er beklagelig og bekymringsfullt at ikke alle OECDs medlemmer deler vårt syn i disse spørsmålene, mener han.

Jensen har troen på at samarbeid vil legge grunnlaget for vekst.

– Det er mye optimisme å spore fra flere land, sier Jensen til DN på vei inn til møtet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hyttebilen
Alfa Romeo Stelvio er like egnet som transport til hytta som til operaen i Milano.
00:53
Publisert: