Nye tall fra Statistisk sentralbyrå torsdag viste at fastlands-bnp økte med moderate 0,8 prosent i 2016. Svakere har ikke veksten vært siden finanskriseåret 2009.

– Det ble nok litt lavere enn de fleste så for seg ved inngangen til året, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

En litt nærmere kikk på tallene gir imidlertid grunn til optimisme, mener han.

– Det er to gladnyheter her, sier Jullum, og viser til følgende:

  • I 2016 steg bedriftenes investeringer med 2,8 prosent. Dette er den første årlige oppgangen siden 2012.
  • I fjerde kvartal i fjor økte oljeinvesteringene med 3,6 prosent fra foregående kvartal. Dette er første kvartalsvise oppgang i oljeinvesteringene siden 2013.

Bedre klima for næringslivet

– Vi er veldig opptatte av hva som driver veksten i Norge nå. Jo da, det er offentlig etterspørsel og boliginvesteringer. Men nå ser man faktisk at klimaet for næringslivet har bedret seg såpass at veksten er i ferd med å ta seg opp, sier Jullum.

Han peker på at utviklingen riktignok er ujevn og ulikt fordelt og at bedriftsinvesteringene godt kan være tett knyttet til offentlig etterspørsel, som for eksempel oppføring av nye næringsbygg som det offentlige skal leie.

– Men bedriftenes investeringer som andel av bnp er i ferd med å stige igjen. Det er godt nytt. Det vil gi et litt mer bredt basert oppsving i Norge og det er veldig velkomment, sier Danske Bank-økonomen.

Prisfall på sokkelen

Jullum medgir samtidig at det er for tidlig å varsle at investeringstakten på norsk sokkel har nådd bunnen, etter ett kvartal med oppgang. Oljeselskapenes anslag for årets investeringer peker i retning av ytterligere fall.

Selskapenes anslag er imidlertid gitt i nominelle kroner. Lavere oljepris og flere års arbeid med kostnadskutt har presset prisene nedover. Dermed kan nedgangen se større ut enn den egentlig er.

– Vi har hatt en mistanke om at det er en del prisfall der og ikke bare volumfall, sier Jullum.

Dersom mye av nedgangen skyldes reduserte priser, kan vi begynne å se at investeringsnivået i volum flater ut.

– Det vil være en virkelig god nyhet, sier Jullum.

Sterkere vekst

Han tror veksten i fastlandsøkonomien vil holde seg på rundt 0,4 til 0,5 prosent i kvartalene fremover og viser til følgende forventninger: 

  • Motvinden fra oljeinvesteringene vil bli mindre
  • Sterkere global vekst vil kunne stabilisere eksporten, etter at den bremset fullstendig opp mot slutten av fjoråret
  • Etter en nedgang i realdisponibel inntekt i fjor, vil husholdningene få positiv realinntektsutvikling i år og dermed kan forbruksveksten ta seg opp

– Så veksten ender et eller annet sted mellom 1,5 og 2,0 prosent i 2017, slik det ser ut nå, sier Jullum(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

USAs dyreste hjem til salgs
Det kan se ut som et hotell, men dette er hus i Los Angeles til salgs for den svimlende summen 250 millioner dollar. I norske kroner er det 2 milliarder og nesten 85 millioner. Det gjør huset til det dyreste på markedet i USA.
01:26
Publisert: