Torsdag morgen la Støre-regjeringen frem nøkkeltallene i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Regjeringen legger opp til en oljepengebruk på 372,6 milliarder kroner, som er en økning på 55,8 milliarder kroner fra forslaget i fjor høst.

Oljepengebruken, målt ved det strukturelle oljekorrigerte underskuddet, tilsvarer 3,0 prosent av Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til budsjettåret. Mens budsjettet i høst ble anslått å virke om lag nøytralt på økonomien, viser modellberegninger at budsjettet nå bidrar til å trekke opp bnp for Fastlands-Norge med 0,3-0,4 prosent, ifølge regjeringen.

– Den kjappe konklusjonen er at det virker noe mer ekspansivt på økonomien enn hva Norges Bank har sett for seg, og på marginen trekker det da også renteutsiktene noe videre opp, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Mye større enn jeg trodde

Det høye presset i norsk økonomi har ført til en kraftig oppjustering av styringsrenten det siste året. Forrige uke hevet Norges Bank styringsrenten til 3,25 prosent – det høyeste nivået siden 2008.

– Jeg er imidlertid forsiktig med å si at dette automatisk betyr at renten skal helt opp til firetallet, men vi holder i hvert fall på prognosen om en rentetopp på 3,75 prosent, mens Norges Bank foreløpig altså har varslet 3,50 prosent, sier Hov.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets sier dette er en av mange brikker i regnestykket når det gjelder styringsrenten. Han tror imidlertid at det trekker opp noe.

– Det skjer i en økonomi som er sterkere enn man trodde for et halvt år siden, så det er et budsjett som er dårligere tilpasset konjunkturene, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
– Det skjer i en økonomi som er sterkere enn man trodde for et halvt år siden, så det er et budsjett som er dårligere tilpasset konjunkturene, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. (Foto: Fredrik Solstad)

– Tallet var mye større enn jeg trodde. Sammenlignet med forrige versjon går det fra innstrammende til ekspansivt. Det skjer i en økonomi som er sterkere enn man trodde for et halvt år siden, så det er et budsjett som er dårligere tilpasset konjunkturene, sier Andreassen.

Andreassen påpeker imidlertid at noe må ses i sammenheng med Nansen-programmet, der det gis støtte til Ukraina.

– En del av pengene blir brukt utenlands, men likevel bidrar budsjettet til å øke etterspørselen i en periode hvor den er for høy. Det er ikke monstertall dette her, men økningen er stor, sier Andreassen.

Lå i kortene

I mars varslet sentralbanken en rentetopp på 3,6 prosent, men sentralbanksjefen har også advart om at en svak kronekurs alene kan gi en høyere rentetopp.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror det reviderte budsjettet på marginen vil få styringsrenten opp på fire prosent.
Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror det reviderte budsjettet på marginen vil få styringsrenten opp på fire prosent. (Foto: Mikaela Berg)

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier økningen i oljepengebruken lå i kortene.

– Det er en større økning i pengebruken enn det vi trodde, og det Norges Bank trodde. Det bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi, sier Haugland.

Haugland tror det reviderte budsjettet på marginen vil få styringsrenten opp på fire prosent.

– Det er nok en nyhet som bidrar i den retningen, sier Haugland.

Styrket kronen

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier oljepengebruken er svakt ekspansivt i en situasjon der konjunkturaktiviteten er høy og presset er høyt

– Sånn sett legger det enda mer press på Norges Bank. Men så er det snakk om at en del av pengene går til Ukraina, og man vet ikke helt nøyaktig hvor mye det er. Totalt sett er det mer ekspansivt enn jeg hadde trodd, sier Jullum.

Kronen styrket seg noe mot euro etter offentliggjøringen, etter rekordlave nivåer den siste tiden. I nitiden torsdag koster én euro 11,51 kroner – en stor nedgang fra forrige uke da nordmenn måtte ut med 11,9 kroner for én euro.

Jullum peker på at økt oljepengebruk vil få Norges Bank til å selge mindre kroner i markedet, noe som kan ha en styrkende effekt på kronen på kort sikt. Isolert sett vil det trekke renteforventningene ned.

– Det kan bidra til å stabilisere valutakursen, ettersom en stor selger blir en litt mindre selger. Hvis det fører til en sterkere krone vil det trekke i motsatt retning for sentralbanken, og det er det ironiske, sier Jullum, og legger til at han foreløpig kun baserer seg på de utvalgte nøkkeltallene som ble publisert klokken 08.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.