Som ventet satte Norges Bank opp styringsrenten torsdag formiddag, men samtidig overrasket de med å varsle en vesentlig raskere renteoppgang det neste året.

– Styringsrenten vil mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sa sentralbanksjef Øystein Olsen under pressekonferansen.

For å kommunisere hvor raskt sentralbanken selv tror de kommer til å sette opp styringsrenten, bruker de en rentebane, som er en deres prognose for hvordan renten vil utvikle seg.

Varsler raskere renteoppgang

Sammenlignet med den rentebanen som sentralbanken kom med i desember, er denne nå justert opp på kort sikt, og ned på lang sikt.

– Rentebanen er satt opp på kort sikt, og sannsynligheten er derfor økt for at renten skal opp på de kommende rentemøtene, sa Olsen under pressekonferansen.

– Når det gjelder rentemøte i juni, er sannsynligheten for en renteoppgang høyere enn tidligere, sa Olsen, som nekter å svare på nøyaktig hvor stor denne sannsynligheten er.

Slik rentebanen er nå, ligger det inne en sannsynlighetsovervekt for at renten blir satt opp til sommeren, men Olsen forklarte at dette er noe økonomene får spekulere i.

Tror på juni og desember

Frank Jullum er sjeføkonom i Danske Bank, og har lenge ment at det går så bra med norsk økonomi, at det er en god mulighet for tre rentehevinger i år.

– Vi trodde likevel ikke at Norges Bank kom til å gå til det skrittet å bli enige med oss i dag, sier Jullum.

Han avslører at Danske Bank nå har endret sine prognoser.

– Vi tror på en renteøkning i juni, og en til i desember.

Dersom Jullums spådommer slår til, vil boliglånsrenten ligge på rundt 3,3 prosent ved utgangen av året.

Enslig hauk

Varselet om en raskere renteoppgang vekker oppsikt også utenfor landets grenser, spesielt fordi den amerikanske sentralbanken senest onsdag kveld avlyste alle rentehevingene i år. Det er heller ikke lenge siden den europeiske sentralbanken måtte krype til korset og skyve på sin lenge planlagte renteheving til tidligst 2020.

– Ryggmargsrefleksen er at da kan ikke Norges Bank sette opp renten, men kronen er svakere enn dagens fundamentale forhold skulle tilsi, og det gir større handlingsrom, sier Jullum.

Øystein Olsen forklarer at de har tatt nøye hensyn til at både utsiktene for økonomisk vekst og renteoppgang er lavere i store deler av verden, og at det har bidratt til å trekke renteprognosene ned, spesielt når vi kommer til 2020 og 2021.

Totalt spår sentralbanken nå rundt fire rentehevinger, mens de spådde fem i desember.

«Arbeidsmarkedet er stramt»

Grunnen til at Olsen varsler en raskere renteoppgang nå enn i desember, skyldes at det har gått bedre med norsk økonomi enn ventet de siste månedene, og at det ligger an til at denne utviklingen fortsetter.

Sentralbanken spår en økonomisk vekst målt i brutto nasjonalprodukt på 2,7 prosent, opp fra 2,3 prosent i desember. Det er en solid oppjustering.

Til sammenligning spår SSB en vekst på 2,4 prosent.

– Samlet sett peker situasjonen i norsk økonomi i en retning, nemlig mot en raskere renteoppgang. Tallene har kommet inn sterkere, sysselsettingen vokser bra. All informasjon vi har, peker mot dette, sier Olsen.

Som sentralbanksjef er Olsen opptatt av arbeidsmarkedet. I et stramt arbeidsmarked med lav ledighet, vil konkurransen om arbeidskraft imellom bedriftene kunne bli så stor at de skrur opp lønningene for å tiltrekke seg arbeidere.

Høy lønnsvekst vil gi høy prisvekst, og det vil sentralbanksjefen unngå.

– Er arbeidsmarkedet i ferd med å stramme seg inn?

– Ja, arbeidsmarkedet er allerede ganske stramt. Ledigheten vil falle enda litt til fremover, men ikke så mye at vi får en unormalt høy lønnsvekst, sier Olsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs Anita Hoemsnes: Jobbe deltid noen år? Så mye taper du i pensjon
00:59
Publisert: