Mangemilliardær og Aker-eier Kjell Inge Røkkes flytting til Sveits har revitalisert debatten om formuesskatt, utbytteskatt og skatteflukt.

Samtidig som debatten raser, jobber et utvalg med potensielt store omveltninger av hele det norske skattesystemet.

– Arbeidet i utvalget går etter planen, men det ville være feil av meg å kommentere den løpende politiske debatten, sier utvalgsleder Ragnar Torvik når DN får ham på tråden.

Utvalget skulle etter planen legge frem sine forslag innen 1. november. Torvik sier nå til DN at han for vel en uke siden, altså før nyheten om at Kjell Inge Røkke flytter til Sveits, ba om at fristen utsettes halvannen måned, til senest 16. desember.

– Det er en kombinasjon av den samlede arbeidsbyrden og den korte tidsfristen. Jeg har ennå ikke mottatt noe formelt svar, men heller ingen indikasjoner på at vi ikke får en utsettelse, sier Torvik.

Råd om formuesskatten

Skatteutvalget ble nedsatt sommeren 2021 av daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) og skal gå gjennom hele det norske skattesystemet, og komme med forslag til endringer.

«Utvalget skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet og vurdere hvordan vi kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering», heter det i mandatet til utvalget.

Tidligere skatteutvalg har lagt føringer som har ført til store omlegginger med betydning for norsk økonomi, som Skauge-utvalget i 2003 og Scheel-utvalget i 2013.

Etter at den rødgrønne regjeringen overtok etter valget i fjor høst fikk utvalget i desember i fjor et tilleggsmandat fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om å se nærmere på nettopp formuesskatten, som rike og formuende mennesker ofte bruker som begrunnelse for å flytte til land som Sveits med lav eller ingen formuesskatt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum med tilleggsmandat.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum med tilleggsmandat. (Foto: Elin Høyland)

«Utvalget bes vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle. Eventuelle virkninger på økonomien for øvrig, bl.a. verdiskaping og sysselsetting, bør vurderes», heter det i tilleggsmandatet.

I tillegg skal utvalget utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden, og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.

Hadia Tajik (Ap) sa til DN mandag at Røkkes flytting «aktualiserer definitivt debatten om regelverket rundt skattefri realisering av kapitalgevinster etter fem år i utlandet».

Torvik sier tilleggsmandatet ikke har påvirket utvalgets samlede arbeidsbyrde siden utvalgets mandat hele tiden var bredt og omfatter hele skattesystemet.

Mange spørsmål

Utvalgsmedlem og skatteadvokat Bettina Banoun fortalte denne uken til DN at hun opplever meget stor pågang av velbeslåtte nordmenn som vil flytte fra skatten i Norge.

– Jeg har hatt stor pågang av aksjeeiere som vil flytte ut, som følge av den skjerpede skatten på utbytte og formuesskatt i 2022. Jeg tror jeg har hatt ti ganger så mange som tidligere, som vurderer å flytte ut, sa Banoun.

Skatteadvokat Bettina Banoun.
Skatteadvokat Bettina Banoun. (Foto: Elin Høyland)

Hun påpekte at langt fra alle som henvender seg faktisk flytter, fordi det er så mange bånd som må brytes til Norge.

Forslagene fra utvalget skal i utgangspunktet være provenynøytrale, altså at de sikrer like store skatteinntekter som i dag. Det vil si at forslag om lavere skatt på noen områder skal dekkes inn med økt skatt på andre områder. Utvalget skal også gi anbefalinger om hvilke skatter som kan økes eller hvordan skattegrunnlaget kan utvides dersom det samlede skattenivået skal økes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.