Økningen er på 6,2 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det må sees i sammenheng med at skatteinnbetalingen falt med 6 prosent fra november 2015 til november 2016, fordi oljeselskapene skattet mindre.

Så langt i år er 645 milliarder kroner betalt inn fra personlige skattytere og som arbeidsgiveravgift, mens upersonlige skattytere, som aksjeselskap og institusjoner, har betalt 85 milliarder i skatt. Oljeselskapenes skatt kommer i tillegg.

Skatten er fordelt på 436 milliarder kroner til stat og kommune og 301 milliarder til folketrygden. Statsforvaltningen har fått 13 milliarder i økte skatteinntekter, mens kommunene har fått 7 milliarder mer.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Tafsefesten
Kjetil Wiedswangs julekalender: På 1700-tallet var julen en fylle- og tafsefest. Så fikk kirken, kongen og Ludvig Holberg nok.
01:15
Publisert: