I prognosene Statistisk sentralbyrå la frem torsdag, har økonomene lagt til grunn at regjeringen vil kutte skattene med ti milliarder kroner i statsbudsjettet for 2016. Det er en dobling sammenlignet med prognosene byrået la frem rett før sommerferien. Da forutsatte SSB-forsker Torbjørn Eika og hans kollegaer at 2016-budsjettet ville inneholde fem milliarder kroner i skattekutt. Det er også en dobling sammenlignet med skattekuttene i år, ifølge SSB.

Eika begrunner oppjusteringen med svakere utvikling i norsk økonomi og at arbeidskraftundersøkelsen (aku) viser økende arbeidsledighet.

– Utsiktene for norsk økonomi er svakere enn de har vært, og aku-ledigheten har vokst mye. Dermed antar vi at politikerne generelt mener det er riktig med motkonjunkturtiltak, sier SSB-forsker Torbjørn Eika om bakgrunnen for at skattekutt-anslaget er doblet.

– Er skattekutt et godt motkonjunkturtiltak?

– Det vi har lagt inn er ikke et ekstremt godt motkonjunkturtiltak, men vi har tenkt som så at regjeringen har lavere skatter høyt oppe på ønskelisten sin og derfor tror vi at en god del av den økte ekspansiviteten går den veien, sier Eika og legger til at den økonomiske politikken må ha både kort og lang sikt for øye.

Hvis det går slik SSB spår, kutter regjeringen skattene med ytterligere fem milliarder kroner i 2017, det samme som i 2015.

I beregningene har økonomene rent teknisk lagt til grunn at kuttene kommer i form av lavere personskatter. I tillegg til skattekutt venter SSB at veksten i offentlig forbruk og offentlige investeringer øker fra 2015 til 2016.

Dermed vil statsbudsjettet bidra til å øke aktivitetsnivået i norsk økonomi.

Bruken av oljepenger vil øke fra 2,6 prosent i år til 3,2 prosent i 2018, målt som andel av Oljefondet (Statens pensjonsfond utland). Til tross for en markant opptrapping av oljepengebruken vil regjeringen dermed ligge klart under handlingsregelens fireprosentbane.

Handlingsregelen for bruk av oljepenger innebærer at bruken av oljepenger over tid skal tilsvare fire prosent av Oljefondets verdi, som tilsvarer den forventede realavkastningen på Oljefondet.

Hvilken toppolitiker er du mest enig med der DU bor? Svaret får du i DNs valgportal.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.