«Nå snur det» er budskapet i Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske rapport Konjunkturtendensene. Rapporten inneholder nye anslag for norsk økonomi frem til 2024.

Vaksineringen av befolkningen har kommet langt, og gjenåpningen av samfunnet vil gi et betydelig løft til den økonomiske aktiviteten i Norge fremover, fastslår SSB, som mener det ser ut til at økonomien er ved et vendepunkt.

Byrået venter at Norges Bank vil heve styringsrenten til 0,25 prosent i september i år.

– Når økonomien i tiden framover skyter ordentlig fart vil det raskt bli nødvendig å gå vekk fra den unormalt lave nullrenten. Vi tror styringsrenten mest sannsynlig vil heves fra dagens 0 prosent til 0,25 prosent i september. Deretter vil renten heves gradvis opp til 1,75 prosent i 2024, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Da SSB la frem anslag i mars ventet byrået at Norges Bank ville sette opp styringsrenten til 0,25 prosent i løpet av andre halvår i år, og at renten gradvis økes til 1,5 prosent innen utgangen av 2024. I desember i fjor ventet SSB at renten ville settes opp i midten av 2021.

Siden 7. mai i fjor har styringsrenten i Norge vært på rekordlave null prosent. Styringsrenten til Norges Bank legger grunnlaget for boliglånsrentene bankene tilbyr. Norges Bank senket styringsrenten kraftig da koronautbruddet i fjor vår slo hardt inn i norsk økonomi.

Tror på dempet boligprisvekst

SSB anslår at boligprisene vil flate ut de nærmeste månedene, og venter at boligprisveksten vil bli på mellom ni og ti prosent som årsgjennomsnitt i 2021. Til neste år anslår byrået en boligprisvekst på 3,3 prosent, og deretter henholdsvis 2,0 og 1,6 i 2023 og 2024.

– Nå er det utsikter til at vi kan begynne å bruke penger på mange andre ting enn bolig igjen. Det, sammen med økt rente og et økt tilbud av boliger, vil bidra til å dempe prisveksten. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt boligprisutviklingen, sier Brasch.

SSBs anslag for boligprisene var i mars en prisoppgang på 9,2 prosent i år, og 3,5 prosent til neste år.

Statistisk sentralbyrås fører egen statistikk for veksten i boligprisene, og anslagene er derfor ikke sammenlignbare Norges Banks boligprisprognoser, som er anslag på boligprisindeksen publisert av Eiendom Norge.

Venter kraftig økning i aktiviteten

Selv om aktiviteten i økonomien tok seg betydelig opp i tredje kvartal i fjor, viser SSB til at de seneste smittebølgene både i Norge og internasjonalt har bidratt til fallende aktivitet gjennom vinteren og våren. I mars i år var aktiviteten i norsk økonomi om lag tre prosent lavere enn i februar 2020, fremgår det.

– Nå har vi en synkende smittetrend, stadig flere blir vaksinert og vi har begynt på en gradvis gjenåpning av samfunnet. Dermed ligger alt til rette for at økonomien skal ta seg kraftig opp i tiden framover. Innhentingen vil være særlig sterk i de arbeidsintensive næringene som har vært hardt rammet av smitteverntiltakene, sier Brasch.

Vil ta tid å normalisere ledigheten

Byrået anslår at veksten i norsk økonomi, målt ved bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge, vil bli på 3,1 prosent i år. Det er noe lavere enn anslagene i mars, og henger sammen med at aktivitetsutviklingen i begynnelsen av året har vært svak.

– Når vi kommer til slutten av 2021 venter vi at økonomien er tilbake på samme nivå som før virusutbruddet i februar 2020. Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og nasjonale smitteverntiltak vil likevel prege økonomien i lang tid framover. Først i 2023 anslår vi at arbeidsledigheten er tilbake på det vi regner som et mer normalt nivå, sier Brasch.

Carl Erik Kreftings første leilighet kostet 300.000: – Akkurat nå hadde jeg faktisk valgt å leie
Eiendomsinvestor Carl Erik Krefting om boligprisutviklingen, førstegangskjøpere og boligmarkedet fremover.
02:35
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.