Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte torsdag sitt konjunkturbarometer, hvor byrået kommer med sine meninger om hvor den norske økonomien er på vei de neste årene.

SSB mener at rentetoppen trolig er nådd. Pengemarkedsrenten i Norge ligger i skrivende stund på 1,5 prosent, mens lånerenten ligger på 2,9 prosent.

Samtidig spår byrået at medvinden for norsk økonomi kan være over innen et års tid.

Spår vekst ut året

I torsdagens konjunkturbarometer spår SSB en vekst i norsk økonomi på 2,4 prosent for 2019 og 2,2 prosent i 2020. Norsk økonomi er nemlig i oppgang, til tross for internasjonal uro.

– Pilene i norsk økonomi har pekt oppover i nesten tre år, og det ligger an til at det skal fortsette sånn, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Situasjonen internasjonalt er blitt forverret, men SSB tror likevel at det ikke nødvendigvis vil bety at Norges Bank må senke renten.

Derimot mener byrået at det kan være rom for nettopp det motsatte, en heving av renten, dersom utsiktene for den internasjonale økonomien bedrer seg.

Kan bli rentekutt med styrking av kronen

Handelskrigen mellom USA og Kina, samt stor usikkerhet knyttet til brexit, er to faktorer som spiller inn for norsk økonomi.

SSB mener altså at det kan være rom for å heve renten dersom Kina og USA kommer til en avtale, og hvis konsekvensene av brexit blir moderate.

Derimot vil dette kun skje dersom utviklingen i internasjonal økonomi skulle gå bedre enn forventet.

– Det er en risiko for at renten må settes ned, slik den internasjonale økonomien er nå, sier von Brasch.

Jevn arbeidsledighet

I barometeret spår SSB et jevnt nivå for arbeidsledighetsraten på mellom 3,6 og 3,8 prosent de neste tre årene.

En topp på 3,8 prosent i 2022 begrunnes med lavere etterspørsel etter arbeidskraft internasjonalt.

Ledigheten har falt nesten sammenhengende fra i overkant av fem prosent i begynnelsen av 2016 til 3,6 prosent i gjennomsnitt fra mai til juli 2019, heter det i rapporten.

Samtidig venter SSB at lønnsveksten vil ta seg kraftig opp i 2019, og spår en vekst for inneværende år på 3,4 prosent. For de neste tre årene ventes det at lønnsveksten holder seg på rundt 3,5 prosent, mens det i 2022 blir litt lavere. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.