Kronesvekkelsens påvirkning på inflasjonen bidrar til at Norges Bank trolig vil sette opp styringsrenten ytterligere fra dagens nivå på 3,25 prosent.

– Vi anslår at sentralbanken setter opp renten med 0,25 prosentpoeng både i juni og september, slik at rentetoppen blir på 3,75 prosent i høst, sier Thomas von Brasch, forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kronesvekkelsen gjør altså at det tar lengre tid for sentralbanken å nå inflasjonsmålet. Nye tall fredag morgen viser at inflasjonen er langt høyere enn ventet.

– Den rekordsvake kronekursen setter deler av den økonomiske politikken i Norge på prøve, advarer von Brasch.

Svak krone og høy inflasjon

I den kvartalsvise rapporten om konjunkturtendensene kommer ekspertene i SSB med anslag for norsk økonomi.

I rapporten i mars anslo SSB to nye renteøkninger og en rentetopp på 3,5 prosent. I den ferske rapporten oppjusteres renteprognosene nok en gang. Det spås nå at pengemarkedsrenten i år vil ligge på 3,8 prosent og på 3,9 prosent til neste år. Først i 2025 skal rentene nedover igjen til 3,1 prosent, før den ifølge prognosene faller til 2,4 prosent i 2026.

Den kraftige renteoppgangen har så langt ikke skremt folk fra boligvisninger, spesielt ikke i pressområdene i de store byene. Ferske tall denne uken viser at boligprisene i Norge aldri har vært så høye som nå. Men SSB holder fast på at boligprisene generelt i Norge skal ned 1,4 prosent i år og 0,1 prosent neste år, før de igjen stiger svakt fra 2025 og tar av igjen med en oppgang på 2,7 prosent i 2026.

Økt ledighet vil senke renten igjen

Så langt i år har veksten i norsk økonomi bremset litt opp, men brutto nasjonalproduktet (bnp) for Fastlands-Norge er nær det SSB anser som et trendnivå. Det ventes at utviklingen fortsetter slik i årene fremover, med en årlig vekst på rundt 1,7 prosent.

Etter hvert mener SSB at både høyere renter og avtagende prisvekst i utlandet vil bidra til å trekke prisveksten ned i Norge. Ifølge beregningene vil inflasjonen falle til 3,0 prosent i 2024, og nærme seg inflasjonsmålet på to prosent i 2026.

En gradvis stigende arbeidsledighet bidrar også til at det kan være rom for å redusere styringsrenten allerede i 2024.

SSB legger til grunn en årslønnsvekst på 5,3 prosent i år, og med en forventet inflasjon på 5,6 prosent innebærer det at reallønnen faller litt i år også.

– Hvis det ikke skjer flere forstyrrelser i økonomien fremover, vil vi omsider også få reallønnsvekst i 2024, sier von Brasch.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.