Statistisk sentralbyrå (SSB) la mandag morgen frem inflasjonstall for august. Konsumprisene steg 4,8 prosent i august på årsbasis, og viste et fall på 0,8 prosent på månedsbasis.

Prisutviklingen på strøm skal ha bidratt betydelig på fallet på årsbasis.

– I fjor målte vi høy prisvekst på strøm fra juli til august. I år er situasjonen motsatt. Strømprisene falt i de fleste deler av landet fra juli til august. Dette er en viktig grunn til at tolvmånedersveksten i konsumprisene går ned, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer energivarer og avgiftsendringer endte på 6,3 prosent på årsbasis, og viste et fall på 0,6 prosent på månedsbasis.

På forhånd var det ventet en prisvekst på 5,4 prosent fra august i fjor til august i år, og en kjerneinflasjon på 6,6 prosent, ifølge estimater hentet fra Bloomberg.

Tror rentetoppen er nær

– Det var sikkert et pust av lettelse på Bankplassen nå når inflasjonen faktisk overrasket på nedsiden. Det er vel en stund siden sist, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun viser til at Norges Bank først og fremst holder et øye med kjerneinflasjonen, som siler ut energiprisene det uansett er ventet at trekker inflasjonene ned fremover.

– Det er tendensen i alt det andre som bestemmer hvor langvarig prispresset blir, sier hun.

I likhet med resten av markedet og økonomkollegaer er hun tydelig at på renten fortsatt blir hevet på Norges Banks neste rentemøte.

– Men dette er noe som gjør at Norges Bank kan føle seg mer komfortable med å signalisere at dette blir toppen. Det er mange andre faktorer som bidrar til å trekke opp rentebanen. Det kan godt hende de signaliserer større risiko for at renten blir hevet litt til enn kuttet i den nærmeste tiden. Dette tallet i seg selv styrker vår tro på at 4,25 prosent blir toppen, sier Haugland.

I DNB Markets tror de ikke renten kuttes igjen før i desember 2024.

Dempe risikoen

Etter tolv rentehevinger i løpet av to år, er det kun en uke til nytt rentemøte. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken er ikke tvil om at styringsrenten blir hevet på neste rentemøte – selv om dagens tall kom inn lavere enn ventet.

– Tallet isolert sett peker mot at rentetoppen kan stoppe på 4,25 prosent som Norges Bank har varslet, sier Hov.

Senere i uken legger Norges Bank frem sin undersøkelse Regionalt Nettverk. Det kommer også flere makrobegivenheter fra utlandet, som rentebeslutning fra den europeiske sentralbanken. Dersom også disse makrohendelsene tegner et litt svakere bilde, vil det dempe risikoen for at Norges Bank oppjusterer rentebanen, mener Hov.

Største bidragsyter

Det ble det målt en prisnedgang på 0,8 prosent på matvarer fra juli til august.

– Vi så en uvanlig jevn og sterk prisvekst på matvarer fra mars til juni i år, en periode av året da prisene gjerne går noe ned. En prisnedgang fra juli til august er derimot mer i tråd med det vi vanligvis ser denne måneden, sier Espen Kristiansen i SSB.

Til tross for fallet fra juli til august var prisene på matvarer i august 9,3 prosent høyere enn de var for ett år siden.

– Matvareprisene er fortsatt den største bidragsyteren til at den samlede prisveksten er så høy som den er, sier Espen Kristiansen i SSB.

Forrige månedstall viste et fall i kjerneinflasjonen, i juli steg konsumprisene 5,4 prosent og kjerneinflasjonen endte på 6,4 prosent.

DN og hunden Arthur forklarer inflasjonen
Hvorfor har alt blitt så mye dyrere?
02:17
Publisert:

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.