– Omikron er dessuten en påminnelse om at det plutselig kan oppstå nye mutasjoner som kan snu situasjonen til å bli mer alvorlig igjen. Det er fortsatt mer sannsynlig at det går verre enn at det går bedre enn det prognosene våre viser, sier forsker Thomas von Brasch, i en pressemelding.

Flere vaksinerte og gjenåpning av samfunnet har siden sommeren bidratt til å løfte norsk økonomi. I september var aktivitetsnivået drøye to prosent høyere enn før pandemien.

– Det har vært en enorm vekst i økonomien den siste tiden. Nå er det meste av innhentingen unnagjort, og vi er nær å være helt tilbake til et normalt aktivitetsnivå, sier forskeren.

Her er noen av de viktigste spådommene fra SSB:

  • Anslår renteheving i desember, og ytterligere tre rentehevinger i 2022.
  • Boligprisveksten vil være dempet fremover, og vil vokse 4,4 prosent i 2022.
  • Strømprisene antas vil gradvis normalisere seg gjennom 2022.

Lavere tempo

Fremover ventes det at den økonomiske veksten fortsetter, men at det vil foregå i et betydelig lavere tempo enn i de siste månedene. Prognosen for de neste årene er at økonomien vil være konjunkturnøytral.

SSB venter tre rentehevinger til neste år.

– Vi står overfor et taktskifte nå. Arbeidsledigheten er nede på samme nivå som før pandemien, og mange virksomheter er tilbake til å operere på nær full kapasitet, sier Thomas von Brasch.

Vi regner med at renten heves ytterligere allerede i desember, men sentralbanken vil deretter sannsynligvis gå forsiktig frem i sine renteøkninger. Til neste år venter vi tre rentehevinger og det er først i 2023 at styringsrenten vil være tilbake på nivået fra før koronakrisen, da den var på 1,5 prosent, skriver SSB i rapporten.

Tregere boligprisvekst

– Vi forventer at boliginvesteringene tar seg opp i tiden fremover. De økte byggekostnadene bidrar imidlertid til at veksten er noe nedjustert fra vår forrige konjunkturrapport, sier von Brasch.

Boligprisveksten har vært høy, men avtagende det siste året. Prisene i tredje kvartal i år var vel ti prosent høyere enn i tredje kvartal i fjor, men prisveksten fra andre til tredje kvartal i år var på mer beskjedne 4,6 prosent, regnet som årlig rate.

– Høyere renter og lav befolkningsvekst vil bidra til å dempe veksten i boligprisene. Ifølge våre beregninger vil boligprisveksten avta til rundt 1,5 prosent mot 2024, sier von Brasch.

Midlertidige energipriser

12-månedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 3,5 prosent i oktober, og årsveksten i år anslås å bli 3,4 prosent. Økende energipriser vil løfte veksten i KPI med to prosentpoeng i år, mens reduserte avgifter vil trekke veksten ned med et halvt prosentpoeng, skriver SSB.

Situasjonen i kraftmarkedet tyder på at spotprisene vil holde seg høye i vinter. Fremtidsprisene ved månedsskiftet november/desember antyder at prisene i 1. kvartal neste år vil forbli høye. Det er først i april/mai at prisene kommer vesentlig ned. Strømprisene antar vi så gradvis vil normalisere seg gjennom 2022.

Myndighetene legger opp til litt lavere elavgift i 2022, men forslaget til lavere avgift er beskjedent sammenlignet med endringene i spotprisen på kraft, heter det i rapporten.

– Vi forventer at de høye energiprisene er midlertidige. I prognosene legger vi til grunn at inflasjonen gradvis reduseres, fra 3,4 prosent i 2021 til 1,5 prosent i 2023, sier von Brasch.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.