Tirsdag la Statistisk sentralbyrå frem sin ferske kredittindikator for april.

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken fra SSB viser at tolvmånedersveksten i publikums samlede gjeld var på 4,8 prosent ved utgangen av april, ned fra fem prosent i mars.

I kredittindikatorstatikkene måles gjeldsutviklingen i de institusjonelle sektorene kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Gjeldsveksten har falt noe tilbake siden august i fjor, i takt med høyere utlånsrenter. Samtidig har boligprisene siden nyttår skutt i været, noe som normalt trekker i retning av høyere gjeldsvekst blant husholdningene.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 4.038 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 4,8 prosent frem til utgangen av april, ned fra 4,9 prosent måneden før.

I følge Norges Banks siste pengepolitiske rapport venter de at kredittveksten til husholdningene vil avta gradvis fremover, som følge av en videre økning i utlånsrentene og avtagende boligprisvekst.

Gjeldsveksten i norsk økonomi er en viktig indikator på fremtidig aktivitetsnivå og inflasjon, og blir påvirket av faktorer som rentenivået, fremtidsutsikter og boligpriser.

Høy gjeldsbelastning

Husholdningenes gjeldsbelastning, som er gjeld som andel av inntekt, har økt mye over lang tid og er nå på et historisk høyt nivå. Ifølge Norges Bank vil økte utlånsrenter føre til at husholdningenes renteutgifter vil øke mer enn inntektene fremover.

Norges Bank la i mars til grunn at de samlede renteutgiftene som andel av inntekten vil omtrent doble seg fra 4,5 prosent i år til nær åtte prosent mot slutten av 2025. Økte rentekostnader er ventet å bidra til lavere samlet etterspørsel.

Norges Banks anslag for kreditt- og inntektsvekst tilsier en gradvis økning i gjeldsbelastningen de nærmeste årene før den flater ut mot slutten av 2025.

Utlånsgjeld fordelt på sektor:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Ved utgangen av april var innenlandske lånegjeld 6.732 milliarder kroner.
  • Tolvmånedersveksten i utenlandsgjeld økte til 1,2 prosent ved utgangen av første kvartal 2022. Størsteparten av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.
  • Den samlede lånegjeld inkludert utenlandsgjelden var 8.205 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2022, hvorav utenlandsk lånegjeld utgjorde 1.498 milliarder kroner.
  • De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 2.055 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var fem prosent frem til utgangen av april, uendret fra måneden før.
  • Kommuneforvaltningens lånegjeld utgjorde 639 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 4,3 prosent frem til utgangen av april, ned fra fem prosent måneden før.