– Staten mottar rekordhøye inntekter fra olje- og gassvirksomheten, inflasjonen er langt over inflasjonsmålet og det er høyt press i arbeidsmarkedet. Det siste pleier å sammenfalle med oppgangstider i økonomien, men slik er det ikke nå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch i en pressemelding i forbindelse med den ferske prognosen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag morgen frem nye anslag for norsk økonomi. Fortsatt vil høy prisvekst og sentralbankens justering av renten prege økonomien.

I den ferske rapporten skriver SSB det ventes en rentetopp på tre prosent i starten av 2023, og ytterligere to rentehevinger fra dagens nivå.

Det betyr at styringsrenten skal opp med til sammen 0,50 prosentpoeng fra dagens nivå på 2,5 prosent. Deretter viser beregningene at renten skal ned igjen allerede mot slutten av 2023.

– Aktiviteten i økonomien ligger på et nivå vi anser som normalt, men det er ikke en normal situasjon i norsk økonomi, sier von Brasch.

Spår boligprisfall på åtte prosent

Samtidig spår SSB et boligprisfall på åtte prosent fra tredje kvartal 2022 til tredje kvartal 2023.

Ifølge SSBs beregninger vil boligprisene fortsette å falle gjennom resten av året og store deler av neste år.

– Siden starten av pandemien har boligprisene steget med rundt 20 prosent. Selv om det trolig kommer et relativt sterkt boligprisfall i tiden framover, vil nivået på prisene fremdeles være langt over nivået fra før pandemien, sier von Brasch.

Den svake boligprisutviklingen og de høye prisene på byggevarer som gjør boligbygging mindre lønnsomt. Salget av nye boliger har også falt etter sommeren. Dette bidrar til at boliginvesteringene er ventet å falle med rundt seks prosent fra 2021 til 2023.

Europa i nedgangskonjunktur

Rapporten Konjukturtendensene har SSB publisert i mer enn 30 år og beskriver den økonomiske situasjonen i Norge og utlandet. I rapporten gis det prognoser for faktorene som vil prege inneværende år og tre påfølgende år.

Det siste året har i stor grad vært preget av galopperende priser internasjonalt, noe som har ført til at verdens sentralbanker har hevet styringsrenten regelmessig.

Ifølge SSB spådommer er den europeiske inflasjonen antatt å falle fra 8,4 prosent i år til fem prosent neste år, og videre til henholdsvis 2,5 og to prosent i 2024 og 2025.

Ifølge SSB vil veksten i BNP Fastlands-Norge bli 3,8 prosent i 2022.

– Vi har lagt til grunn et høyere og mer varig inflasjonsforløp i euroområdet enn i vår forrige prognose. Nå kan en energikrise i tillegg føre Europa inn i en nedgangskonjunktur, sier SSB-forsker Roger Hammersland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.