Industriproduksjonen i Norge steg tre prosent i tredje kvartal, sammenlignet med andre kvartal, ifølge ferske SSB-tall.

Det var næringen bygging av skip og oljeplattformer som bidro mest til den samlede veksten, sammen med møbelindustri og annen industri. Henholdsvis var oppgangen på hele 16 prosent for bygging av skip og oljeplattformer, mens møbelindustri og annen industri hadde en økning på 39 prosent.

– Oppgangen er en god indikasjon på at den globale industrisyklusen er på vei opp igjen, og det er et godt tegn, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Den markante oppgangen i tredje kvartal kommer etter at industriproduksjonen falt historisk bratt i andre kvartal, som følge av koronakrisen. Indeksen for industriproduksjonen ligger fortsatt rundt tre prosent lavere enn før det innledende koronasjokket i mars.

I tredje kvartal var indeksnivået for industriproduksjonen på 114,8 poeng, mot 111,5 i foregående kvartal. I februar, før pandemien, lå indeksnivået på 119,2 poeng.

Svak månedlig nedgang

Ser man på den månedlige veksten viser tallene en svak nedgang på en halv prosent fra august til september. Det var altså før Norge, og flere andre land rundt om i verden, igjen har måttet innføre strenge smitteverntiltak som følge av økt smitte.

– Det er litt gårsdagens nyheter, men den kvartalsvise veksten er i tråd med det vi har sett av andre nøkkeltall. Usikkerheten er noe større nå, med nye tiltak og ny smitte, men med oppgangen i både fastlandseksportindustrien og det man kaller support-aktivitet for oljeindustrien, så gjør det at vi ikke trenger å frykte at det eksterne bildet skal være veldig ødeleggende fremover, sier sjeføkonom Jullum.

Kyrre Aamdal, sjeføkonom i DNB Markets, deler Jullums syn.

– Ser man på nedgangen i september, så er det kanskje ikke så rart gitt oppgangen i august. Det var drevet mye av selskaper relatert til olje- og gassproduksjon, hvor vi nå ser en litt avtagende tendens, sier Aamdal.

Også han presiserer at SSB-tallene fredag ikke fanger opp den siste runden med smitteøkning og gjeninnførte tiltak. Det vil komme mer til syne i oktober- og novembertallene, sier sjeføkonomen.

– De innstrammingene som kommer nå vil synes best med tanke på innleid arbeidskraft i industrien, og da vil det typisk være innenfor oljerelaterte næringer, sier Aamdal.

Historisk fall i andre kvartal

Blant næringene som bidro mest til å dempe den samlede oppgangen var næringsgruppen dataindustri og elektrisk utstyrsindustri.

Næringen hadde et fall på 5,5 prosent i tredje kvartal, mens bergverksindustri falt 4,1 prosent. Maskindustri falt 3,2 prosent.

Koronakrisen har slått ut kraftig på industriproduksjonen, noe som kom til syne i andre kvartal.

Da falt industriproduksjonen med 5,6 prosent. Det var ifølge SSB det største kvartalsvise fallet i tidsserien som går tilbake til 1990.

Fallet i andre kvartal kom etter at industriproduksjonsindeksen falt 1,1 prosent i første kvartal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.