Vi oppdaterer saken.

Torsdag formiddag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi i tiden fremover. Der spår det at norsk økonomi målt i brutto nasjonalprodukt vil vokse med 2,1 prosent i 2018.

Det er en vesentlig nedjustering fra forrige anslag i mars, da de spådde en vekst på 2,4 prosent. Fremdeles er oppgangen i oljeinvesteringene en viktig driver, men SSB skriver at økningen i 2018 ser ut til å bli litt mindre enn de trodde tidligere.

Samtidig setter de opp vekstprognosene for 2019 til 2,5 prosent.

«Selv om oppgangen forventes å fortsette som følge av økte oljeinvesteringer og internasjonal oppgang, er det lite som skal til før perioden med lavkonjunktur forlenges», skriver SSB.

Torsdag morgen kom det nye tall fra industrien: Industriproduksjonen steg 1,1 prosent i april

Avlyser boligprisfallet

I mars sa SSB at det var stor usikkerhet knyttet til utviklingen på boligmarkedet, og de spådde at boligprisene skulle falle 2,8 prosent i 2018.

Nå avlyser de boligprisfallet.

De nye prognosene går ut på null vekst i 2018, før boligprisene sakte, men sikkert vil ta seg oppover i årene fremover.

– Vi tror ikke på stor boligprisvekst. Noe av grunnen er at det fortsatt ligger mange boliger ute. I tillegg skal renten opp, noe som ikke gir rom for stor vekst, sier forsker i SSB, Thomas von Brasch.

SSB oppjusterer anslaget for fallet i boliginvesteringene i 2018 til 8,8 prosent, mens prognosene for 2019 oppjusteres til et fall på 0,1 prosent. Dette fallet vil bidra til å dempe den økonomiske veksten. At boligprisene nå har sluttet å falle, vil bidra til at nedgangen i boliginvesteringene snart flater ut, ifølge SSB.

Mener SSB er litt for forsiktige

Erik Bruce er sjefanalytiker i Nordea Markets, og han mener at SSB tegner et «greit» bilde av norsk økonomi, men at de er litt forsiktige i anslagene sine.

– De er kanskje litt vel forsiktige. Vi er inne i en positiv periode med økt optimisme, og det er lett å se for seg at det går bedre enn SSB spår, sier Bruce.

Han peker spesielt på at SSBs anslag på oljeinvesteringene er veldig forsiktige.

– De justeres ned ganske markant, og dersom de kommer øker mer enn SSB tror, så vil de gi ganske mye høyere fart i norsk økonomi, sier analytikeren.

Spår raskere kronestyrkelse

I mars spådde SSB at den første renteøkningen fra Norges Bank ville komme mot slutten av året, men nå tror det at renten sannsynligvis blir satt opp i høst.

Samtidig fremskynder de kronestyrkelsen, og anslaget for euro mot kroner er nå på 9,38 for 2018, mot 9,56 ved oppdateringen i mars.

– Norsk økonomi er i bedring. Flere kommer seg inn i arbeidsmarkedet og lønnsveksten tar seg opp. Hvis vi i SSB får rett, vil vi være i en konjunkturnøytral situasjon i 2020, sier Brasch.

Den internasjonale oppgangen har avtatt

Fremdeles er den internasjonale veksten en viktig drivkraft for økonomisk vekst hjemme i Norge, og SSB skriver at de tror våre handelspartnere vil være ute av lavkonjunkturen i løpet av 2019.

Samtidig merker de seg at den økonomiske oppgangen har avtatt i styrke de siste månedene.

– Internasjonalt er usikkerheten større enn før. USAs tollpolitikk har bidratt til å forsure det handelspolitiske klimaet ved å pålegge toll på en rekke produkter. De kan føre til en ond sirkel som kan føre til isolasjon. Det vil ramme åpne økonomier, som for eksempel den norske, sier SSB-forsker Roger Hammersland. (Vilkår)

Se trailer: Vann over ild
01:36
Publisert: