– Jeg blir litt opprørt av å høre at jeg skal ha hatt politiske motiver, sier SSB-direktør Christine Meyer.

Den siste tiden har det på grunn av omorganiseringsplaner stormet rundt ledelsen i Statistisk sentralbyrå. Senterpartiets Liv Signe Navarsete uttalte til NRK mandag at hun ikke har tillit til at SSB vil tilby «objektiv og nøytral» informasjon når byrået «presser ut forskere som tenker annerledes».

Sistnevnte formulering var en hentydning til forskeren Erling Holmøy. Han står bak beregninger av hva innvandring vil koste Norge – såkalte innvandringsregnskap – og er én av 25 forskere som nå flyttes fra forskningsavdelingen og over til statistikkavdelingen i SSB.

Meyer avkrefter at SSB presser ut annerledestenkende.

– Det har overhodet ikke rot i virkeligheten. Vi har nesten brukt halvannet år på å komme dit vi er i dag, dette er en veldig grundig prosess. Jeg har ikke hatt noe med innplasseringer å gjøre. Jeg blir litt opprørt av å høre at jeg skal ha latt meg involvere og ha brukt politiske motiver. Det ville jeg aldri ha gjort, sier hun.

Må møte igjen for Jensen

SSB-direktøren var mandag formiddag kalt inn til et hastemøte med finansminister Siv Jensen (Frp). Statsråden hadde registrert bekymring fra flere hold og ønsket derfor en orientering.

Jensen slo seg ikke til ro etter mandagens møte. Neste uke må Meyer tilbake.

– Det er stilt spørsmål ved det som skjer her fra flere hold, det kan være vi ikke har forklart det godt nok. Det kan være at vi er uenige, og vi trenger å komme opp med noen tiltak for å berolige samfunnsaktørene rundt oss, sier Meyer om hjemmeleksen hun har til neste ukes møte med Jensen.

Hun karakteriserer det som «utrolig positivt» at Jensen ber henne til møte, når så mye skjer rundt SSB.

Bakgrunnen for omorganiseringen i SSB er at byrået står midt i en digitalisering- og moderniseringsprosess. Fremover skal forskningsavdelingen bli mer internasjonalt konkurransedyktig. I omorganiseringen er det lagt vekt på blant annet internasjonal publisering.

I forrige uke ble det kjent at rundt 25 forskere – deriblant Erling Holmøy – blir tatt ut av forskningsavdelingen og overflyttet til statistikkavdelingen i byrået.

Spørsmål fra Ap og Sp

I debatten rundt SSBs forskningsstrategi er det blitt uttrykt bekymring for at byråets rolle som leverandør av analyser og utredninger svekkes, spesielt knyttet til det inntektspolitiske samarbeidet blant partene i arbeidslivet.

– SSB må opprettholdes som en del av den «norske modellen» og som uomstridt leverandør av statistiske opplysninger, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

Hun er svært skeptisk til omleggingene som nå pågår i institusjonen.

– Det er viktig også i fremtiden at det kommer objektive og nøytrale statistiske data fra SSB – opplysninger som ikke påvirkes av ledelsens syn i den ene eller andre retningen, sier hun.

Både Navarsete og Arbeiderpartiets Trond Giske har nå stilt skriftlige spørsmål til finansminister Siv Jensen der de krever svar på flere detaljer om den omstridte SSB-omstillingen.

Giske vil blant annet vite om endringene i byrået kommer etter skriftlig eller muntlig samtykke fra Finansdepartementet og statsråden.

Navarsete har bedt finansministeren svare på hvordan hun ser for seg SSBs rolle som premissleverandør for samfunnsdebatt og viktige vedtak i politikk og forvaltning i fremtiden.

Parallelt med omorganiseringen, har Finansdepartementet satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven og SSBs virksomhet. Utvalget skal levere sin rapport innen 15. desember.

– Ballen ligger nå hos finansministeren. Vi får se hva hun svarer før vi eventuelt går videre. Men det er mulig for politikerne å påvirke den videre prosessen dersom det finnes et flertall for dette. Da kan det settes frem et privat lovforslag, sier Liv Signe Navarsete.

Foreslår uavhengig institutt

Ifølge den gjeldende statistikkloven fra 1989 er en av SSBs oppgaver å «utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken til analyse og forskning».

Statistikklovutvalget skal blant annet ta stilling til om det fortsatt skal være lovpålagt å utnytte statistikken til analyse og forskning.

Økonomiprofessorene Knut Anton Mork og Jørn Rattsø ved NTNU mener den pågående endringen i SSB bør føre til at man ser på alternativer til SSB som leverandør av studier av norsk økonomi og samfunnsforhold som er viktige både i politikken og hos partene i arbeidslivet.

«De fleste land ordner slike analyser utenfor statistikkbyråene», skriver professorene i et debattinnlegg i DNs tirsdagsutgave.

De peker på at det norske systemet innebærer at spørsmål om norsk økonomi rettes til Finansdepartementet, som er politisk styrt, og som i mange tilfeller sender forespørslene videre til SSB.

«Vi tror både politiske partier, partene i arbeidslivet og andre samfunnsaktører kan bli bedre tjent med et uavhengig institutt, gjerne knyttet direkte til Stortinget, på lignende måte som Riksrevisjonen», skriver Mork og Rattsø.

De mener det partipolitisk uavhengige Congressional Budget Office (CBO) i USA kan være en mulig modell for et slikt institutt her hjemme. CBO er knyttet direkte til Kongressen og leverer studier av hvordan ulike lovforslag påvirker budsjettet.(Vilkår)

Arne Fredly viste frem bil til 50 millioner
Investor Arne Fredly hadde med seg sin Bugatti Chiron til Oslo Motor Show i dag. Det var mange som ville se på superbilen til rundt 50 millioner kroner da den ble avduket med investoren til stede.
01:54
Publisert: