Ferske tall fra SSB viser at tolvmånedersveksten i norske husholdninger gjeld forble uendret på 5,6 prosent i mai.

– Norske husholdningers gjeldsvekst ligger over inntektsvekst, dette er Norges Bank bekymret over, forteller seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Norges Bank hevet renten til 1,25 prosent tidligere denne måneden.

– Norges Bank skulle nok ha sett veksten gå ned, men en for rask oppgang kan gi ustabilitet i markedet, fortsetter Aamdal.

– Høyere gjeldsgrad bidrar til høyere boligpriser og motsatt. Det er denne spiralen som Norges Bank ønsker å balansere, samtidig som de ikke ønsker en nedadgående spiral, forteller Aamdal.

I flere måneder har husholdningsgjelden hatt en nedadgående trend som har flatet ut. Boligpriser og gjeldsgrad hører ofte sammen og påvirker hverandre.

– Høyere gjeldsgrad bidrar til høyere boligpriser og motsatt. Det er denne spiralen som Norges Bank ønsker å balansere, samtidig som de ikke ønsker en nedadgående spiral, forteller Aamdal.

Finanstilsynet: Nordmenns gjeldsbelastning er rekordhøy

I en rapport skrev Finanstilsynet tidlig i juni at høy gjeld og høye boligpriser kan true den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge.

– Husholdningenes gjeldsbelastning, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang, skrev de da.

Bakgrunnen for Finanstilsynets mørke utsikter er at inntektsveksten har vært lavere enn gjeldsveksten i flere år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.