– Den høye boligprisveksten kan i seg selv være en drivkraft for videre for boligprisvekst. Det er bekymringsfullt, sier SSB-forsker Thomas von Brasch til DN.

Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem årets første utgave av rapporten Konjunkturtendensene, med nye anslag for norsk økonomi frem til 2024. Byrået venter at boligprisene vil stige mer enn ni prosent i år.

Brasch forklarer at han er blitt overrasket over hvor sterkt boligprisene har steget det siste året, og mener det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen fremover.

– De fundamentale forholdene har dratt i hver sin retning, sier han.

Koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet, og svært mange er blitt permittert i korte og lengre perioder. At mange mister inntekt trekker i retning av lavere boligpriser, mener Brasch. Samtidig er styringsrenten kuttet til null prosent, som har ført til rekordlave boliglånsrenter. Det trekker på sin side boligprisene opp.

Vil ta flere år å øke styringsrenten

SSB venter at boliglånsrentene skal fortsette å være lave fremover, og tror ikke styringsrenten vil komme tilbake på nivået den var før pandemien før i 2024.

– Sentralbanken brukte et par uker på å kutte styringsrenten fra 1,5 prosent til null, men skal bruke flere år på å få den opp til samme nivå, sier Brasch.

Han venter at Norges Bank vil heve renten til 0,25 prosent i løpet av siste halvdel i år, og at renten gradvis økes til 1,5 prosent innen utgangen av 2024.

Styringsrenten til Norges Bank legger grunnlaget for boligrentene bankene tilbyr. Norges Bank senket styringsrenten kraftig da koronautbruddet i fjor vår slo hardt inn i norsk økonomi. Siden 7. mai i fjor har styringsrenten i Norge vært på rekordlave 0,00 prosent.

Sentralbanksjefen om krisen i mars: – Jeg lot være å se nyheter når jeg kom hjem fra jobb
DN fikk en prat med sentralbanksjef Øystein Olsen før han skulle presentere årstalen torsdag kveld.
02:35
Publisert:

Da SSB la frem anslag i desember, ventet byrået at renten ville settes opp fra midten av 2021. Byrået tror dermed at det vil gå noe lengre tid før styringsrenten heves, enn det trodde i desember.

Humpete vei

Det vil også ta flere år før norsk økonomi er tilbake på det som kan kalles normale nivåer, mener Brasch.

– Nå går økonomien på lavgir, og vi venter at den vil gjøre det frem til sommeren. Med vaksinering og lettelser i smitteverntiltakene vil økonomien gires opp fra sommeren av. Likevel blir det en vanskelig situasjon i årene fremover, sier han.

Torsdag ble det kjent at AstraZeneca-vaksinen foreløpig er satt på vent, og at Norge vil motta færre vaksinedoser av denne vaksinen enn det som var ventet.

Arbeidet med prognoserapporten ble avsluttet onsdag, og SSB har derfor ikke regnet med denne nyheten. Brasch påpeker at de er klare over at det kan komme både positive og negative nyheter fremover.

– Det er en humpete vei fremover. Alt annet like er nyheten som kom torsdag negativt for utsiktene. Jo lengre tid det tar før gjenåpning, jo lengre tid tar det før økonomien kan normaliseres, sier han.

SSB nedjusterer anslaget for verdiskapingen i norsk økonomi i 2021 noe, og venter at produksjonen i Fastlands-Norge, målt ved bruttonasjonalproduktet (bnp), vil stige 3,3 prosent i år. Til sammenligning anslo SSB at fastlands-bnp ville øke 3,7 prosent i 2021 i desember.

Venter høy boligprisvekst

Byråets anslag innebærer en samlet boligprisvekst på 19 prosent i prognoseperioden.

I rapporten skriver SSB at rentekuttet til rekordlave 0,00 prosent, samt signaler fra Norges Bank om at styringsrenten ville forbli på et lavt nivå lenge, trolig har bidratt til den sterke boligprisveksten det siste året.

– Den rekordhøye spareraten med tilhørende likviditet kan også ha medvirket til høyere boligprisvekst de siste månedene, heter det i rapporten.

Videre poengteres det at utviklingen i inntekt, gjeld, befolkning, realrente og tilbudet av boliger vil bestemme utviklingen i boligprisene fremover.

Nordmenn har spart ganske jevnt og trutt de siste årene. Men så kom 2020
Så mye har nordmenns bankinnskudd vokst hvert år siden 2016.
00:47
Publisert:

Flere venter renteheving til høsten

Flere økonomer og analytikere venter at Norges Bank vil oppjustere rentebanen når sentralbanken torsdag i neste uke legger frem sin rentebeslutning. Norges Banks rentebane illustrerer sentralbankens forventninger til styringsrenten. Den legges frem sammen med Pengepolitisk rapport fire ganger i året.

Økonomene i Swedbank tror sentralbanken vil heve styringsrenten til høsten, mens det i Norges Banks rentebane fra desember ikke er signalisert renteheving før i begynnelsen av neste år.

– Hovedbildet fra Norges Bank blir at «folkens, nå må dere forvente en rentenormalisering», sa sjeføkonom Øystein Børsum til DN tidligere denne uken.

DNB Markets tror usikkerheten rundt korona og vaksineutrullingen vil veie tungt for sentralbanken. I en rapport publisert torsdag skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal at han venter at rentebanen som legges frem i neste uke vil indikere 50 prosent sannsynlighet for at renten vil settes opp i desember i år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.