Verdiskapingen i Fastlands-Norge, målt ved bruttonasjonalproduktet (bnp), falt 0,2 prosent på månedsbasis i januar, viser tall publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag morgen.

Bruttoproduktet i varehandelen gikk ned for første gang siden april i fjor, og var den viktigste årsaken til fallet i fastlands-bnp, ifølge SSB.

– De strenge tiltakene på Østlandet ble innført sent i januar, og det kan dermed være den fulle effekten av disse først blir synlige i februar-tallene, sier seniorrådgiver og ansvarlig for månedlig nasjonalregnskap i SSB, Achraf Bougroug.

SSB opplyser samtidig at bnp for Fastlands-Norge har utviklet seg om lag flatt siden oktober, etter den sterke gjeninnhentingen i fjor sommer.

Lavere fall enn ventet

På forhånd ventet DNB Markets en nedgang på 0,7 prosent fra desember til januar, mens Handelsbanken Capital Markets så for seg en nedgang på 0,5 prosent. SEB Markets ventet en nedgang på 0,4 prosent.

– Totalt sett er bnp-utviklingen ved utgangen av januar i år sterkere enn Norges Bank hadde ventet, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i en rapport tirsdag morgen.

SSB skriver at bnp-nedgangen bør ses i sammenheng med spredningen av muterte virus, og nedstengningen som følge av det.

Due-Andresen mener innstrammingen av smitteverntiltak har tynget norsk økonomi mindre enn fryktet.

Selv om det var nedgang i varehandelen fra desember til januar, var aktiviteten i varehandelen om lag to prosent høyere i januar enn i februar 2020, ifølge SSB.

Husholdningenes varekonsum falt 1,3 prosent i januar, trukket ned av både bilkjøp samt kjøp av klær og sko. Tjenestekonsumet falt på sin side 2,9 prosent, og var spesielt trukket ned av fritidstjenester, hotell- og restauranttjenester og persontransport.

Sett under ett falt husholdningenes konsum 2,2 prosent i januar, ifølge SSB.

Bred nedgang i tjenestenæringene

I januar falt aktiviteten i flere av tjenestenæringene i norsk økonomi. Særlig var nedgangen stor innen hotell- og restaurantvirksomhet, passasjertransport, kultur, underholdning og annen tjenesteyting. Sistnevnte innebærer blant annet kantinevirksomhet.

Aktiviteten i tjenestenæringene var fem prosent lavere i januar enn før pandemien brøt ut, opplyser SSB.

Utviklingen må ses i sammenheng med økt smitte på nyåret og innstramming av smitteverntiltak, mener SSB.

Innen bygg og anlegg samt industri og bergverk steg bruttoproduktet i januar.

– Den sterke oppgangen har ført til at aktiviteten i industrien har hentet inn hele fallet fra i fjor vår. Bruttoproduktet er nå høyere enn det var før pandemien rammet i mars i fjor, sier Bougroug om oppgangen innen industri og bergverk.

Sterk vekst i desember

I desember var den månedlige bnp-veksten på 1,0 prosent, og veksten i fjerde kvartal i fjor var på 1,9 prosent. Tirsdag reviderte SSB månedsveksten i januar til 0,8 prosent.

Utover høsten i fjor var det en gradvis gjeninnhenting i deler av norsk økonomi, som førte til at fallet i 2020 sett under ett ble mindre enn fryktet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.