Bruken av oljepenger i år blir lavere enn regjeringen opprinnelig la opp til i statsbudsjettet i fjor høst. Ifølge NTB pengebruken redusert med 4,7 milliarder kroner i revidert statsbudsjett som legges frem senere torsdag.

I budsjettet fra i fjor høst ble det lagt opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra Oljefondet.

«Viktige årsaker til at oljepengebruken reduseres, er lysere utsikter for norsk økonomi og færre ekstraordinære utgifter til asyl- og innvandringsområdet og arbeidsledighetstiltak. En annen årsak er at utgiftene til folketrygden reduseres», skriver NTB. 

DN meldte tidligere denne uken at oljepengebruken ville bli redusert i revidert budsjett. 

Venter større nedgang i ledigheten

Ifølge NTB viser budsjettdokumentene at arbeidsledigheten målt ved SSBs Arbeidskraftundersøkelse (aku) i gjennomsnitt vil være på 4,3 prosent i år og falle ytterligere til 4,1 prosent neste år. 

I det opprinnelige budsjettforslaget fra i fjor høst var anslaget en aku-ledighet på 4,6 prosent i år og 4,3 prosent neste år. 

Regjeringen anslår en vekst i brutto nasjonalprodukt (bnp) i Fastlands-Norge i år på 1,6 prosent. Men neste år ventes veksten å øke til 2,4 prosent, ifølge NTBs opplysninger. 

I det opprinnelige budsjettet fra i fjor høst var anslaget for bnp-veksten inneværende år på 1,7 prosent, mens anslaget for neste år også den gangen var på 2,4 prosent. 

Oljepengebruken

For å måle bruken av penger fra Oljefondet beregnes det såkalte strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Beregningen gjøres ved å justere den faktiske oljepengebruken, det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, for faktorer som gjerne svinger i takt med konjunkturene. Målet er å få frem den faktiske underliggende bruken av oljepenger, uten at bildet forstyrres av for eksempel midlertidig lav skatteinngang eller forbigående høye utgifter til arbeidsledighetstrygd.

Ifølge handlingsregelen for innfasing av oljepenger bør den årlige oljepengebruken over tid ikke være høyere enn den langsiktige anslåtte realavkastningen i Oljefondet. Da regelen ble innført i 2001 ble realavkastningen anslått til fire prosent årlig. Tidligere i år foreslo regjeringen å redusere den anslåtte avkastningen til tre prosent. 

Dersom man holder seg til handlingsregelen, vil man utelukkende bruke av fondets avkastning og ikke av selve fondskapitalen. Regelen åpner for å bruke mer enn anslått avkastning i tider med svak økonomisk utvikling, gitt at man bruker mindre i perioder der det går bedre. Poenget er at pengebruken over tid ikke skal overstige forventet årlig realavkastning.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: