Mandag formiddag klokken ti la regjeringen frem sitt forslag for statsbudsjettet for 2019.

Finansminister Siv Jensen la i sin tale stor vekt på at regjeringen legger opp til skatte- og avgiftslettelser på om lag 25 milliarder kroner.

– En vanlig familie med to fulltidsinntekter vil med dette forslaget betale over 11 000 kroner mindre i skatt til neste år enn i 2013. Det bedrer velferden både for fellesskapet og den enkelte. Når du får bestemme over en større del av din egen inntekt, blir det attraktivt å jobbe litt mer, sier finansminister Siv Jensen.

Fortsetter skattelettene

Regjeringen foreslår en rekke endringer i skatte- og avgiftspolitikken. Her er de viktigste forslagene:

 • Regjeringen foreslår å øke aksjerabatten fra 20 til 25 prosent, slik DN hadde omtalt på forhånd. Dette er en skattelette som blant annet KrF har vært positive til.
 • Samtidig foreslår de å øke bunnfradraget i formueskatten til 1,5 millioner kroner. For ektepar vil bunnfradraget bli 3 millioner kroner.
 • I tillegg fortsetter regjeringen å redusere skatt på alminnelig inntekt for selskaper og personer fra 23 til 22 prosent.
 • Videre vil regjeringen reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer. Ifølge statbudsjettet vil denne reduksjonen føre til én milliard færre skattekroner til staten.
 • Regjeringen foreslår å redusere elavgiften med ett øre per kWh, noe som vil gi nordmenn en avgiftslettelse på 650 millioner kroner.
 • De foreslår å redusere maksgrensen for eiendomsskatt fra syv til fem promille.
 • Flypassasjeravgiften foreslås å økes til 200 kroner for flyreiser utenfor Europa, mens satsen på øvrige flyreiser reduseres med 75 kroner.

Regjeringen foreslår en rekke andre endringer som kan påvirke din privatøkonomi. Disse endringene kan du lese mer om i denne saken.

Da Finansminister Siv Jensen presenterte statsbudsjettet for 2019 fra Stortingets talerstol kunne hun blant annet vise til en rekke skatte- og avgiftslettelser.
Da Finansminister Siv Jensen presenterte statsbudsjettet for 2019 fra Stortingets talerstol kunne hun blant annet vise til en rekke skatte- og avgiftslettelser. (Foto: Aleksander Nordahl)

Mer til jernbane

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til jernbane med to milliarder kroner. I budsjettforslaget ligger det inne en dobling av utgiftene til statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byene.

Bilavgiftene holdes uendret, mens satsene i engangsavgiftene for nye biler prisjusteres med 1,5 prosent. Avgiftene for motorsykler blir derimot satt ned, noe du kan lese mer om i denne saken.

Regjeringen forslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 1,4 milliarder kroner i 2019. Den påpeker at dette legger til rette for en aktivitetsvekst på om lag 1,7 prosent.

«Forslaget gir rom for mer pasientbehandling og økte investeringer. I tillegg foreslår regjeringen nye investeringslån til flere store prosjekter i sykehussektoren», heter det i pressemeldingen.

Pressestøtten holdes fast på 313 millioner kroner, ifølge forslaget til regjeringen.

Her er de viktigste tallene:

Under sin finanstale uttrykte finansminister Siv Jensen sin bekymring for utviklingen mot en fri verdenshandel - som blant annet er målbært av USAs president Donald Trump.

– I min levetid har vi aldri opplevd sterkere motkrefter mot globalisering enn det vi er vitne til nå. Oppslutningen om frihandel avtar. Det bekymrer meg. Verden slik vi kjenner den, er tuftet på at land handler med hverandre, sier Siv Jensen i sin tale til Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019.

Allerede to timer tidligere ble noen av de viktigste tallene gjort kjent, som at regjeringen foreslår å bruke 2,7 prosent av Oljefondet over statsbudsjettet. Det innebærer at oljepengebruken øker med 4,5 milliarder kroner til 231,2 milliarder kroner. Økonomene karakteriserer budsjettet som nøytralt eller svakt innstrammende.

Her er noen av de viktigste nøkkeltallene som Finansdepartementet presenterte mandag morgen:

 • Budsjettimpulsen er på 0,0 prosent.
 • Finansdepartementets prognose for veksten i fastlandsøkonomien er på 2,7 prosent neste år målt i brutto nasjonalprodukt (bnp). Til sammenligning anslår Norges Bank en bnp-vekst på 2,5 prosent, mens SSB anslår en vekst på 2,4 prosent.
 • Ifølge prognosene til regjeringen vil flere nordmenn komme i jobb. De anslår at sysselsettingen vil øke med 1,3 prosent til neste år.
 • Arbeidsledigheten vil være på 3,7 prosent til neste år, spår Finansdepartementet.

Forslaget til statsbudsjettet legges frem av regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre, men regjeringen er avhengig av støtte fra andre partier for å få godkjent budsjettet.

Vi oppdaterer saken!

Siv Jensen om statsbudsjettet for 2019
01:41
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.