Koronaviruset har hatt store konsekvenser for samfunnet og for norsk økonomi. Regjeringen har vært på banen med omfattende støtteordninger og har lagt opp til å øke oljepengebruken betydelig fra tidligere år.

I det ferske nasjonalbudsjettet for 2021, som legges frem onsdag, har regjeringen besluttet å bruke 313,4 milliarder oljepengekroner neste år. Det tilsvarer 3,0 prosent av verdien på Oljefondet ved inngangen til 2021 og betyr at regjeringen akkurat holder seg innenfor den viktige handlingsregelen.

Handlingsregelen sier at oljepengebruken over tid ikke skal overstige tre prosent.

– Rett og slett et overraskende signal

– Dette var i tråd med det som er signalisert i det siste, og tiltakene blir en god del billigere enn det man tidligere hadde sett for seg, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Kyrre M. Knudsen.
Kyrre M. Knudsen. (Foto: Tommy Ellingsen)

– Men det er rett og slett et overraskende signal fra regjeringen at man ikke krysser handlingsregelen på tre prosent og ikke legger opp til mer oljepengebruk. Arbeidsledigheten er fortsatt nesten dobbelt så høy på grunn av korona, og det taler isolert sett for å bruke mer oljepenger, heller enn mindre, sier han.

regjeringen skriver selv at oljepengebruken reduseres i hovedsak som følge av mesteparten av de omfattende og midlertidige koronatiltakene i 2020 avsluttes.

– Det er overraskende at oljepengebruken blir tatt tilbake neste år, og man har altså klart å komme seg tilbake til handlingsregelen raskere enn trodd, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Når det er sagt virker som en god vurdering i dagens situasjon, siden det avspeiler krisetid med høy pengebruk samtidig som at økonomien i økende grad må klare seg mer på egne ben. Det er alltid muligheter for å øke pengebruken dersom utviklingen blir mer negativ enn anslått, sier hun.

DNB Markets trodde på litt høyere pengebruk, men Haugland mener det virker fornuftig å «skru kranene litt igjen».

Strammer kraftig inn

Oljepengebruken over statsbudsjettet måles ved det såkalte strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Underskuddet er korrigert for statens utgifter og inntekter fra Norges oljevirksomhet.

I revidert nasjonalbudsjett ble det i juni vedtatt å bruke 420 milliarder kroner av Oljefondet, tilsvarende 4,2 prosent av verdien på Oljefondet. Samtidig ble anslag for ledigheten justert kraftig opp, sysselsettingen justert ned og bnp-prognosene for inneværende år barbert.

Nå justeres det altså ned til 313,4 milliarder kroner i 2021. Samtidig er norsk økonomi (bnp) ventet å øke med 4,4 prosent neste år.

Hvis man holder de ekstraordinære tiltakene i 2020 utenom, er budsjettimpulsen justert for korona pluss 1,0 prosent som andel av verdiskapingen i 2021.

Budsjettimpulsen viser om budsjettpolitikken bidrar til høyere eller lavere aktivitet i økonomien. En positiv budsjettimpuls indikerer at oljepengebruken bidrar til økt aktivitet, mens en negativ impuls bidrar til det motsatte.

– Fortsatt en ekspansiv impuls

– Vi trodde det ville ta et par år før man var nede på 3-tallet, men slik de regner det er man der neste år. Det ligger i kortene at man vil falle under tre prosent for å opprettholde handlingsregelen over tid, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Det som er et poeng er at noe av reduksjonen i pengebruken kommer av at mange av de omfattende og midlertidige tiltakene fra i år blir avsluttet. Ser man på pengebruken uten ekstraordinære tiltak er det fortsatt en ekspansiv impuls fra budsjettet, sier han.

Gonsholt Hov mener fjerning av de fleste koronatiltak neste år er en refleksjon av at de har et mer optimistisk syn på den økonomiske utviklingen.

Marius Gonsholt Hov.
Marius Gonsholt Hov. (Foto: Thomas T. Kleiven)

I Handelsbankens ferske konjunkturrapport legger banken til grunn at oljepengebruken antagelig vil være over handlingsregelen frem til 2022, som er bankens prognoseperiode.

«Videre fremover har vi antatt en gradvis ytterligere nedtrapping av prosentvis uttak fra Oljefondet, slik at handlingsregelen overholdes i 10-årsperioden 2020–2030. Med vår antagelse blir gjennomsnittlig uttak fra fondet i denne perioden 3,0 prosent», skriver Handelsbanken i konjunkturrapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.