Tirsdag publiserte Norges Bank sin rapport om Regionalt nettverk, som er en spørreundersøkelse blant norske bedrifter. Det var ventet gode tall, og resultatet var enda bedre.

- Veksten i norsk økonomi ser ut til å ta seg ytterligere opp etter et bra år i fjor, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om at produksjonsveksten er moderat, men sterkere enn i perioden før, og de venter at produksjonsveksten vil tilta ytterligere det neste halvåret.

Oljenæringen bidrar foreløpig ikke mest til veksten, men står likevel for en stor bedring de siste kvartalene. Nå bidrar den med vekst, for første gang på tre år i følge rapporten.

-Vi har sett veldig gode undnersøkelser der oljeselskapene sier de vil investere mer. Det kommer til å bli en vekstmotor fremover etter å ha vært en brems i flere år. Det er ikke mange som hadde sett for seg det for et par år siden, sier Bruce.

Ventet opptur

Stemningen er god innen tradisjonell eksportindustri, der et meldes om markert vekst i produksjonen, med nye kapasitetsutvidelser, produktivitetsforbedringer og økt etterspørsel fra eksportmarkedene. De venter også ytterligere bedring det neste halvåret.

DNB skrev i sin morgenrapport tirsdag at de ventet at produksjonsindeksene skulle vise bedring, og signalisere en årlig veksttakt på rundt 2,5 prosent. Nå ser veksten ut til å bli enda sterkere.

- Regionalt nettverk var sterkere enn vi hadde ventet, og vil trolig også bidra til at Norges Bank løfter vekstanslagene i neste rapport. Nettverket indikerer en annualisert vekstrate på om lag 2,8 prosent de neste seks månedene, skriver DNB i en oppdatering.

Dette er godt over Norges Banks anslag for 2018, som er en en vekst på 2,3 prosent.

- Den fremadskuende indikatoren ligger på oppsiden av det vi og Norges Bank hadde ventet. Det er bedriftenes gjetting, så man må ta det med en klype salt, men meldingen er at det går bedre enn i fjor, som var et bra år, sier Bruce.

Fremskynder rentehopp?

Bruce gleder seg særlig over at sysselsettingen øker, flere kommer i jobb. Foreløpig viser rapporten at bedriftene har god tilgang på arbeidskraft, men Bruce sier oppgangen er sterkere enn ventet, og kan føre til tidligere renteheving enn ventet.

- Norges Bank har rentemøte neste uke. De har tidligere snakket om en første renteheving i desember, men etter dette tror jeg det er gode muligheter for at de diskuterer å gjøre det i september, sier han.

Han sier dette kan være nødvendig for å unngå at det går for fort og blir mangel på arbeidskraft. DNB er inne på samme tanke.

- Vi venter at Norges Bank hever renten i desember, men ser en risiko for at rentehevingen kan komme tidligere, skriver de.

Bedriftene i rapporten forteller om økt sysselsetting og forventer at dette vil fortsette, men få melder om knapphet på arbeidskraft. Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,7 prosent for inneværende år.

Nådde bunnen

Nettverkets forventninger til produksjonsvekst nådde bunnen i fjerde kvartal 2015, da det ble ventet fall. Siden har de gått jevnt oppover, men med en ørliten nedgang i den siste rapporten, som kom i november. (Vilkår)