Rundt midnatt ble det avklart at statsminister Erna Solberg og de borgerlige partiene igjen får flertall på Stortinget. Allerede da de første prognosene kom klokken 21 hadde Høyre, Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre og Fremskrittspartiet (Frp) flertall, og utover natten ble det klart at både KrF og Venstre kom over sperregrensen.

Det er imidlertid ikke klart hvordan de skal samarbeide.

Siden 2013 har Høyre og Frp vært i regjering med Venstre og KrF som støttepartier i opposisjon. Alle de fire partiene gikk litt tilbake i oppslutning, og i mandater, i mandagens valg. Det borgerlige flertallet er altså svekket. Under partilederdebatten på Stortinget rundt midnatt var alle partiene enige om at de skulle sette seg ned og diskutere fremtiden.

– Uten støttepartier kan det i så fall ende opp med en mindretallsregjering bestående av Høyre og Frp, som må kjempe om sak til sak i Stortinget. Regjeringens overlevelse en hel stortingsperiode er dermed langt mindre sikker enn før, skriver Kari Due-Andresen, sjeføkonom for Norge i Handelsbanken.

Ikke avgjørende

I morgenrapporten fra DNB står det at usikkerhet om hvordan den nye regjeringen vil se ut ikke er avgjørende for den økonomiske veksten.

– Med en stor grad av enighet om hovedtrekkene i den økonomiske politikken venter vi ingen nevneverdige endringer i vekstbildet med en ny regjeringssammensetning, skriver valutaanalytiker Marit Øwre-Johansen i DNB Markets.

Stabil krone

Kronen svekket seg mandag morgen etter skuffende inflasjonstall, og både euro og dollar har svekket seg mot kronen siden mandag morgen. Imidlertid har det vært liten endring i kronekursen etter at prognosene og valgresultatene ble kjent mandag kveld.

Regjeringens politikk innebærer lavere skatter, mens Arbeiderpartiet (Ap) og deres leder Jonas Gahr Støre ville øke skattene med 15 milliarder kroner. Støre og Ap var regjeringens store konkurrent i valget, og var lenge en favoritt, men har tapt seg stort på målingene i de siste ukene. Regjeringen og Ap er også uenige om formuesskatt – noe Høyre er kraftig imot. Mange norske bedriftseiere er også misfornøyde med skatten.

Selv om det enda ikke er avklart hvordan de fire borgerlige partiene skal samarbeide, betyr det langt mindre omveltninger enn om Arbeiderpartiet skulle overta. Et scenario som var aktuelt før valget hadde Miljøpartiet De Grønne (MDG) – som vil stanse ny oljeleting – på vippen. MDG kunne altså vært avgjørende for å kaste dagens regjering. I tillegg ville Sosialistisk Venstreparti og EU-skeptiske Senterpartiet vært naturlige samarbeidspartnere for Arbeiderpartiet i regjering.

Den sammensetningen ville trolig hatt en langt kraftigere effekt på kronekursen og markedet.

Lik vekst

I rapporten fra DNB blir det påpekt at det har vært 30 regjeringer ledet av Arbeiderpartiet og 16 borgerlige regjeringer siden 1970.

– I disse årene har gjennomsnittlig årlig vekst i fastlands-bnp vært 2,7 prosent og veksten har vært like høy under A-regjeringer som under B-regjeringer, skriver Øwre-Johansen.

Imidlertid er det fortsatt noen forskjeller, påpeker hun. Blant annet at det er høyere vekst i offentlig sysselsetting i regjeringene til Arbeiderpartiet, og offentlige skatter og avgifter som andel av fastlands-bnp har steget. (Vilkår)