Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem årets tredje utgave av rapporten Konjunkturtendensene, med nye anslag for norsk økonomi frem til 2024.

Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over, skriver SSB.

  • I juni anslo SSB at fastlands-bnp ville øke med 3,1 prosent i 2021. Anslaget oppjusteres nå til 3,6 prosent. For 2022 ventes det en vekst på 3,8 prosent, ned fra tidligere 4,1 prosent
  • SSB spår en boligprisvekst på 9,7 prosent i 2021, mot anslaget på ni prosent ved sist oppdatering. For neste år ventes en økning på 4,4 prosent
  • Holder fast ved spådommen om at styringsrenten vil heves i september, og at det vil bli ytterligere syv rentehevinger til 1,75 prosent i 2024


– Vi legger til grunn at gjenåpningen av samfunnet fortsetter i tiden fremover. I takt med det venter vi at den økonomiske veksten vil ta seg markert opp i 2022, og da spesielt i mange av de næringene som har vært hardest rammet av smitteverntiltakene, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Venter sterkere boligprisvekst

SSB skriver at det var en boligprisvekst på 12 prosent i andre kvartal, men at det har vært tegn til avtagende vekst i det siste.

– Vi anslår derfor at boligprisene holder dagens høye nivå de nærmeste månedene, noe som tilsier en vekst på opp mot ti prosent som årsgjennomsnitt i 2021. En moderat økning i boliglånsrentene litt frem i tid vil trolig dempe boligprisveksten på sikt, sier von Brasch.

Da SSB la frem anslag i juni ventet byrået at styringsrenten ville heves til 0,25 prosent i september, og at den deretter gradvis ville heves opp til 1,75 prosent i 2024. Videre nedjusterte SSB boligprisanslagene for årene fremover, og ventet en boligprisvekst på 9,2 prosent i år, og 3,3 prosent neste år.

Boligprisveksten oppjusteres altså noe, men SSB holder fast ved spådommen om at det går mot renteheving i september, og at den deretter vil økes syv ganger til 1,75 prosent i 2024.

– Nullrenten gjenspeiler en økonomi i krise. Med økt økonomisk aktivitet og videre gjenåpning av samfunnet ligger det an til at renten skal heves fra dagens unormalt lave nivå, sier Thomas von Brasch.

– Ikke over enda

SSB anslår at veksten i norsk økonomi, målt ved fastlands-bnp, vil øke med 3,6 prosent i 2021. For neste år er prognosen 3,8 prosent vekst, ned fra anslaget på 4,1 prosent i juni.

SSB skriver at bnp Fastlands-Norge var på omtrent samme nivå som i februar 2020 i juni, men at aktiviteten likevel er rundt 2,5 prosent lavere enn hva SSB anså som et trend-nivå for økonomien før pandemien.

– Det må påpekes at det er mye. Vi må helt tilbake til krisen i etterkant av dot.com-boblen på begynnelsen av 2000-tallet og bankkrisen på 1990-tallet for å finne noe tilsvarende. Koronakrisen er ikke over ennå, sier Thomas von Brasch.

SSB understreker at det fortsatt er stor usikkerhet, grunnet uvisshet om hvor lenge vaksiner er effektive, samt fremveksten av nye mutasjoner.

– Koronasituasjonen er fremdeles veldig uforutsigbar. Det er større sannsynlighet for at det går verre enn at det går bedre enn det prognosen viser nå, sier Thomas von Brasch.

Videre skriver SSB at arbeidsledigheten først i 2023 vil være på det SSB anser som et normalt nivå. SSBs beregninger viser at arbeidsledigheten vil ligge på om lag 4,7 prosent som årsgjennomsnitt for 2021, mot 3,7 prosent før pandemien.

Spår flere hevinger

Denne uken har flere prognosemakere lagt frem nye anslag for norsk økonomi, deriblant Nordea Markets. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea tror styringsrenten vil heves to ganger i år, og videre fire ganger til i løpet av neste år.

– Grunnen til det er blant annet at vi tror lønnsveksten blir litt høyere, som følge av at arbeidsmarkedet er strammere enn det ledigheten tilsier, sa han til DN denne uken.

I sentralbankens rentebane, som illustrerer Norges Banks prognose for styringsrenten, åpnes det for at renten heves to ganger i år og tre ganger til neste år. Sentralbanken hever typisk renten med 0,25 prosentpoeng av gangen.

Siden 7. mai i fjor har styringsrenten i Norge vært på rekordlave null prosent. Styringsrenten til Norges Bank legger grunnlaget for boliglånsrentene bankene tilbyr.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.