Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave null prosent, opplyser sentralbanken torsdag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Denne ukens rentemøte var et såkalt mellomliggende rentemøte, som innebærer at sentralbanken ikke legger frem ny rentebane eller andre prognoser for økonomien. Det holdes heller ingen pressekonferanse.

I forkant av rentebeslutningen var det bred enighet blant økonomer om at renten skulle bli liggende uendret på null prosent. Alle de åtte økonomene TDN Direkt var i kontakt med på forhånd av beslutningen ventet uendret styringsrente.

Trekker frem gjenåpning

I pressemeldingen skriver sentralbanken at den økonomiske utviklingen langt på vei har vært i tråd med anslagene fra mars. Strengere smittevernregler har bremset oppgangen i økonomien, og antall permitterte har økt. Samtidig har aktiviteten tatt seg betydelig opp sammenlignet med i fjor vår, fremgår det av meldingen.

Norges Bank legger også vekt på at første trinn av regjeringens plan for gjenåpning er i gang, og at det ser ut til at store deler av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren.

– Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året, heter det i meldingen.

Litt svakere vekst enn ventet

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet mener det fortsatt er behov for ekspansiv pengepolitikk. I komiteens vurderinger heter det at det fremdeles er usikkerhet knyttet til den videre gjeninnhentingen i økonomien.

– Når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å heve styringsrenten gradvis fra dagens nivå, heter det.

Samtidig trekkes det frem at den økonomiske aktiviteten internasjonalt har vært noe høyere enn anslått i mars. Den økonomiske veksten i Norge har på sin side vært noe lavere enn Norges Bank anslo i mars, som følge av strenge smitteverntiltak.

Videre påpeker sentralbanken at boligprisene har utviklet seg om lag som ventet, mens husholdningenes kreditt har steget mindre enn anslått. Kronekursen har også utviklet seg om lag som ventet.

Den underliggende inflasjonen er fortsatt over inflasjonsmålet på to prosent. Men styrkingen av kronen, samt utsikter til moderat lønnsvekst antas å dempe inflasjonen fremover, skriver Norges Bank.

Justerte opp rentebanen i mars

Da Norges Bank la frem sin rentebeslutning i mars ble rentebanen justert betydelig opp, og det ble signalisert at styringsrenten mest sannsynlig vil settes opp i andre halvår i år.

Det gjøres vanligvis ikke endringer i styringsrenten på Norges Banks mellomliggende rentemøter, men ved det mellomliggende møtet i mai i fjor, da usikkerheten rundt pandemien var svært stor, ble styringsrenten kuttet til null prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.