Slik er den nye renteprognosen

Ikke lenger sannsynlighetsovervekt for rentekutt.

. Slik ser Norges Bank for seg den videre utviklingen i styringsrenten, ifølge rentebanen i Pengepolitisk rapport som ble lagt frem torsdag. Foto: DN/Norges Bank
. Slik ser Norges Bank for seg den videre utviklingen i styringsrenten, ifølge rentebanen i Pengepolitisk rapport som ble lagt frem torsdag. Foto: DN/Norges Bank
Publisert 22. June 2017, kl. 08.16Oppdatert 22. June 2017, kl. 12.02