Klokken 10.00 torsdag blir Norges Banks rentebeslutning kjent. Blant analytikerne er det full enighet om at styringsrenten blir holdt uendret på 0,5 prosent.

Langt større spenning er det knyttet til sentralbankens nye renteprognose, den såkalte rentebanen, som også blir lagt frem torsdag.

Flere meglerhus venter at sentralbanken vil fremskynde tidspunktet for når den venter å gjennomføre den første renteøkningen.

I forrige prognose fra september indikerte Norges Bank at det er størst sannsynlighet for at renten blir hevet sommeren 2019. Ifølge SEB, DNB Markets og Nordea Markets vil sentralbanken flytte tidspunktet for første renteøkning frem til januar eller mars 2019.

I så fall vil dette kunne føre til en styrking av den norske kronen, som er blitt handlet til historisk svake nivåer de siste ukene. Torsdag morgen koster en euro 9,84 kroner.

  • Økonomene i meglerhuset SEB venter at den nye rentebanen vil indikere en 60 prosent sannsynlighet for at renten blir hevet allerede i desember 2018 og 100 prosent sannsynlighet for at renten blir hevet i mars 2019.

– Hvis vi får rett, bør det føre til en sterkere krone, skriver SEB i morgenrapporten torsdag.

  • DNB Markets venter at rentebanen vil indikere første renteøkning i januar/mars 2019.

– Dette er noe tidligere enn markedets prising, som fullt ut priser inn en heving sommeren 2019, og gir rom for en styrking av kronen på dagens møte, skriver valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i morgenrapporten fra DNB torsdag.

  • Nordea Markets venter at rentebanen vil vise at første renteøkning mest sannsynlig kommer i januar 2019.

– Vi er ikke sikre på om internasjonale aktører er helt der med sine forventninger, får vi rett kan dermed EURNOK komme en del ned, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i morgenrapporten fra Nordea torsdag. Lavere EURNOK betyr lavere kurs, og dermed sterkere krone. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Gammeldags jul
Julen var bedre før. Det har den alltid vært.
01:23
Publisert: