Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets venter i likhet med de fleste andre at Norges Bank vil holde renten i ro på torsdagens rentemøte. Men en rekke faktorer gjør ham ganske sikker på at Norges Bank vil justere ned rentebanen.

For deg kan det bety blant annet at ditt boliglån ikke blir like dyrt å betjene som det ville blitt med den rentebanen Norges Bank allerede har lagt til grunn. Det kan samtidig bety at du ikke får like mye igjen for pengene dine dersom du sparer i banken.

Norges Bank legger frem sin rentebeslutning klokken 10:00.

Svakere utsikter for vekst

– Siden septembermøtet har svakere utsikter for vekst, lavere renter i utlandet, lavere oljepris, svakere vekst i utlandet enn ventet og inflasjon tilbake til det forventede gitt støtte for en nedjustering av rentebanen, skriver Aamdal i en forhåndsomtale.

Han mener likevel Norges Bank vil se på dette som forbigående og vil derfor fortsatt signalisere renteøkning i første kvartal. Etter det vil rentebanen bli trukket ned, mener Aamdal.

I september satte Norges Bank styringsrenten opp med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Bankene fulgte fort opp og satte opp både boliglånsrenter og innskuddsrenter.

Aamdals grunner

Dette legger Aamdal til grunn for at rentebanen justeres ned.

  • Utsikter for økonomisk vekst internasjonalt er blitt marginalt endret fra september til november. Inflasjonsutsiktene er så vidt økt med 0,1 prosentpoeng, ifølge Consensus Economics.
  • Pengemarkedsrenter med tre måneders løpetid har i utlandet falt noe. Fra møte i september har fremtidige renteavtaler (FRA) falt 17 basispunkter for 2020 og 2021.
  • Kronen har svekket seg som følge av oljeprisfallet. Terminkontrakter på oljeprisen har falt med 12 dollar fatet for 2019, men lite endret i 2021.
  • Norsk økonomi (bnp) vokste 0,3 prosent i tredje kvartal mot tredje kvartal i fjor. Norges Bank hadde forventet vekst på 0,7 prosent. Men, veksten i andre kvartal ble revidert opp til 0,7 prosent. De nye månedstallene fra SSB viste svak vekst i norsk økonomi i både august og september, som antyder svakt vekst også i fjerde kvartal.
  • Arbeidsledigheten falt gjennom første halvdel av 2018, men har siden flatet ut, ifølge Navs tall for registrert ledighet. Til sammen indikerer sysselsetting og arbeidsledighet at kapasitetsutnyttelsen øker, men kanskje ikke så mye som Norges Bank antok i september.
  • Boligprisene falt i november og har vært noe svakere enn Norges Bank har sett for seg.

Handelsbanken er enig

Også Handelsbanken tror Norges Bank senker sin forventning til styringsrenten fremover.

– Dette skyldes i hovedsak forhold utenfor Norge. Den økonomiske veksten blant Norges handelspartnere har nemlig vært noe svakere enn sentralbanken ventet. Særlig har veksten i Sverige og eurosonen skuffet. Renteforventningene ute har også falt siden september, og disse faktorene trekker i retning av en nedjustert rentebane, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbankens morgenrapport torsdag.

Kari Due-Andresen.
Kari Due-Andresen. (Foto: Gunnar Blöndal)

Hun peker også på at oljeprisen har falt markant siden september, og at både prisen nå og prisene på olje med levering frem i tid er lave.

– Dette trekker også rentebanen ned. Men samtidig som oljeprisen har falt, har norske kroner svekket seg, noe som isolert sett trekker i retning av en høyere rentebane, skriver Due-Andresen, som tror svakere oljepris og svakere krone vil utligne hverandre.

Både Due-Andresen og Aamdal peker på at fjerdekvartalsrapporten fra Norges Banks regionale nettverk viser at aktiviteten i norsk økonomi har holdt seg oppe i tråd emed Norges Banks forventning.

Begge tror at sentralbanken vil holde på de to rentehevingene som er varslet neste år, men at man deretter justeres ned. Handelsbanken tror én av de fire rentehevingene som er planlagt i 2020 til 2021 blir avlyst. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kjetil Wiedswang: Hun var svensk. Så fikk formannen i Nordisk råd en idé
DN Julekalender 2018: Lucia som eksportvare.
00:00
Publisert: