Fortsatt er det ordet inflasjon som er på alles lepper. På tross av sentralbankenes ivrige rentehevinger, steg prisene 6,4 prosent i USA i januar, mens den norske inflasjonen endte på hele syv prosent samme måned – langt over de fleste forhåndsestimater.

De ferske tallene sendte dermed børsene i en noe mer rufsete retning sist uke.

– Det er en spesiell tid, og vi er drevet av de kortsiktige dataene. Nå er det veldig stor usikkerhet om inflasjon og renter, og vi ser store utslag på hvert nøkkeltall. Når inflasjonstallet i USA viste seg å være høyt, ble det store svingninger, og vi må vente det samme i uken som kommer, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Knudsen trekker frem nøkkelhendelser som vil prege markedet den kommende uken. Blant annet PCE-deflatoren, som omtales som den amerikanske sentralbankens foretrukne inflasjonsmål, og som måler hva amerikanere bruker på varer og tjenester. Også Feds referat fra rentemøtet vil bli nøye lest, forteller Knudsen.

I USA er styringsrenten i intervallet mellom 4,5 og 4,75 prosent. I en tale i forbindelse med siste rentebeslutning sa Fed-sjefen Jerome Powell blant annet at den amerikanske økonomien kun er i den tidlige fasen av nedkjølingen av inflasjonen.

– Stopper på 3,25 prosent

Sparebank 1 SR-Bank og Kyrre M. Knudsen har i lys av de ferske norske inflasjonstallene oppjustert sin rentebane. Knudsen tror styringsrenten skal opp 0,25 prosentpoeng på rentemøtet i mars og så ytterligere 0,25 på rentemøtet i juni.

– I motsetning til flere andre, tror vi imidlertid at renten stopper på 3,25 prosent og at den ikke settes ytterligere opp i september. Renten har kommet mye opp gjennom fjoråret. Vi tror inflasjonen vil avta, særlig etter sommeren, og vi ser allerede at de økte rentene biter på husholdninger, sier Knudsen.

Knudsen er ikke alene om å oppjustere renteprognosene. Både økonomene i Nordea og DNB ser nå for seg at Norges Bank hever renten tre ganger før sommeren, og at styringsrenten vil være på 3,5 prosent i juni.

– Det ligger an til at rentebanen blir løftet, og sannsynligheten har økt for at Norges Bank vil indikere ikke bare én renteheving til, men to, sa sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til DN i uken som gikk.

Også i rentemarkedet har forventningene steget: Der er det priset inn en rentetopp på 3,5 prosent, med en liten risiko for 3,75 prosent.

Invasjonen av Ukraina, energikrise, skyhøy inflasjon og rentenivåer som ikke er sett på flere tiår er bare noe av det sentralbanksjefen har måttet hanskes med de siste 12 månedene. Styringsrenten i Norge er nå på 2,75 prosent, det høyeste siden 2008, etter en serie rentehevinger fra Norges Bank.

– Inflasjonsfrykten varer ved, det kan man si med sikkerhet. Norges Bank fremhevet på forrige rentemøte at økt rente har begynt å virke innstrammende på økonomien og at dette bidrar til at de går mer gradvis frem i rentesettingen.

Mer forutsigbarhet

Knudsen tror likevel at etter et år med svært høy inflasjon og svært mange rentehopp, vil det trolig gå litt roligere etter rentemøtet i juni. Til tross for at økonomene er uenige om nivået på rentetoppen, er mange av dem enige om at toppen nås i juni.

– Rentemøtet i juni blir en milepæl, ifølge våre prognoser. Når rentetoppen nås i juni, vil det for mange bli mer forutsigbarhet fordi man får mer stabile rentekostnader, til forskjell fra i fjor da rentene øke mye. Det blir enklere å planlegge, sier Knudsen.

Han tror da at usikkerheten og negativiteten endelig kan avløses av litt lettelse. De fleste er i jobb og de fleste av disse vil se at de klarer å komme seg gjennom dette, forklarer han.

Rentekutt september 2024

Inflasjonen vil gradvis avta utover høsten og inn i det nye året, og lønningene vil trolig stige mer enn inflasjonen neste år, mener Knudsen.

– Den neste milepælen tror jeg kommer i september 2024. Da tror vi den første rentenedgangen endelig kommer.

Knudsen beskriver situasjonen for den norske økonomien som «et godt utgangspunkt».

– Mange er i jobb, og det er fortsatt mange ledige stillinger. Startpunktet for de norske husholdningene er bra, selv med høye renter og inflasjon.

Samtidig understreker sjeføkonomen at rentetoppen i juni avhenger at det ikke kommer flere overraskelser. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.