Ferske tall fra SCB onsdag morgen viser at prisveksten i Sverige fra mai 2022 til mai i år endte på 9,7 prosent, etter en årstakt på 10,5 prosent i april. Fra april til mai steg prisene med 0,3 prosent.

På forhånd var det ifølge Bloomberg-estimater ventet en årlig prisvekst i forrige måned på 9,5 prosent.

KPIF, prisvekst med fast rente, steg 6,7 prosent på årsbasis i mai.

– Fortsatt prisnedgang for en del dagligvarer bidro til den lavere inflasjonstakten i mai, konstaterer Mikael Nordin i SCB i en pressemelding.

Mai ble dermed tredje måned på rad hvor prisveksten dempet seg på årsbasis.

Fallende energipriser

I Sverige måles konsumprisene litt annerledes enn her hjemme. Siden 2008 har SCB operert med KPIF, eller KPI med fast rente, som tar vekk effekten av endrede renter, men fortsatt medregner endringer i energipriser. KPIF erstattet KPI som målvariabel for den svenske sentralbankens inflasjonsmål høsten 2017, og har inngått i SCBs offisielle statistikk siden 2018.

SCB har også en konsumprisindeks med fast rente, men som ekskluderer endringer i energipriser, KPIF ekskludert for energi. Denne er dermed mer lik det vi her hjemme forbinder med kjerneinflasjon og vil med dagens høye energipriser gi et bedre uttrykk for underliggende prisendringer.

KPIF ekskludert for energi endte i mai på 8,2 prosent på årsbasis, ned fra 8,4 prosent i april.

For den overordnede konsumprisindeksen var det fallende energipriser som bidro mest til at prisveksten dempet seg. Disse prisene har falt 12,5 prosent det siste året. Utenom rentekostnadene, som har økt klart mest, er priser på mat som har bidratt mest til å holde inflasjonen i Sverige fortsatt høy.

Matprisene er nå 14,8 prosent høyere enn de var for ett år siden, mens prisene på husholdningsvarer har steget 10,4 prosent det siste året.

Den svenske sentralbanken legger frem sin neste rentebeskjed om to uker, 28. juni.

DNs finansredaktør: Dette er det du bør vite om inflasjon:

Venter renteøkning

Oddmund Berg i DNB Markets skriver i en analyse at maitallene ikke er langt unna Riksbankens prognoser og at de dermed ikke vil ha en stor påvirkning på rentebeslutningen i slutten av juni.

Likevel:

– Etter lettelsen i april var dagens tall et steg i feil retning, skriver han.

Berg trekker videre frem at selv om lønnsveksten og andre målvariabler i økonomien kan tilsi en gradvis tilnærming, så tror meglerhuset likevel på en økning på 0,25 prosentpoeng fra Riksbanken.

En slik økning vil bringe den svenske styringsrenten opp til 3,75 prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.