Ferske tall fra det svenske statistikkbyrået (SCB) tirsdag morgen viser at inflasjonen i nabolandet ble 9,3 prosent på årsbasis i juli, etter en årstakt på 9,3 prosent i juni. Også månedsendringen var uendret forrige måned.

På forhånd var det ventet en årlig inflasjon på 9,3 prosent og en månedsendring på 0,1 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.

KPIF, prisvekst med fast rente, ble 6,4 prosent på årsbasis. Det var så vidt under forhåndsanslaget på 6,5 prosent og den samme årstakten som i juni. På månedsbasis falt KPIF med 0,2 prosent.

– Først og fremst var det økte priser på pakkereiser og dagligvarer som trakk opp i juli. Dette ble motvirket av lavere strømpriser, som bidro til at konsumprisene totalt sett var uforandret, sier Carl Mårtensson hos SCB i en pressemelding.

Høye dagligvarepriser

Etter en inflasjonstopp på 12 prosent i desember i fjor har prisene i Sverige falt stødig så langt i 2023. Likevel er prisene stadig langt over det langsiktige målet, som også i Sverige er på to prosent.

Fremover er det ventet at den årlige inflasjonstakten vil falle videre, ettersom fjorårets kraftige prisoppganger vil falle ut av statistikken. Dette er også kjent som basiseffekter.

Dagligvareprisene i Sverige er likevel 10,5 prosent høyere i år sammenlignet med i fjor, mens prisen på klær og sko har steget 6,8 prosent. Strømprisene er ned 17,6 prosent fra fjoråret, mens prisene på både transport og rekreasjon og kultur har steget tosifret.

Både SEB og DNB Markets venter nok en renteheving fra Riksbanken på møtet i september, opp til fire prosent blank.

Syvende renteheving på rad

I Sverige måles konsumprisene litt annerledes enn her hjemme. Siden 2008 har SCB operert med KPIF, eller KPI med fast rente, som tar vekk effekten av endrede renter, men fortsatt medregner endringer i energipriser. KPIF erstattet KPI som målvariabel for den svenske sentralbankens inflasjonsmål høsten 2017, og har inngått i SCBs offisielle statistikk siden 2018.

SCB har også en konsumprisindeks med fast rente, men som ekskluderer endringer i energipriser, KPIF ekskludert for energi (KPIF-XE). Denne er dermed mer lik det vi her hjemme forbinder med kjerneinflasjon.

Sveriges sentralbank hevet styringsrenten for syvende gang på rad ved sist rentemøte i slutten av juni, til 3,75 prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.