Tall fra Sveriges statistikkbyrå (SCB) viser at svenske konsumpriser steg med 12,3 prosent på årsbasis i desember. Prisveksten måneden før var 11,5 prosent.

På forhånd var det estimert en prisvekst på 12 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

I Handelsbankens morgenrapport skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov at inflasjonen er marginalt sterkere enn ventet.

– I korte trekk er inflasjonen fortsatt altfor sterk, og våre svenske analytikere ser for seg at Riksbanken igjen vil stramme til ytterligere til med en dobbel renteheving i februar. Det er også hovedforventningen i rentemarkedet, skriver Hov.

Til tross for den økte inflasjonen, tror ikke DNB Markets at tallene overrasker den svenske sentralbanken, skriver det i sin morgenrapport.

– Vi tror ikke at utsiktene har endret seg i en så stor grad at det kreves raskere endringer fra sentralbanken, og venter fortsatt en renteøkning på 0,25 prosentpoeng i februar, skriver økonomene.

Prisveksten i Sverige målt etter kpif, som er inflasjon justert for renteendringer, endte på 10,2 prosent på årsbasis i desember, mot 9,5 prosent måneden før. Den underliggende prisveksten (kpif ekskludert energipriser) var i forrige måned på 8,4 prosent, mot 8,0 prosent måneden før.

I Sverige måles konsumprisene litt annerledes enn her hjemme. Siden 2008 har SCB operert med kpif, eller kpi med fast rente, som tar vekk effekten av endrede renter, men fortsatt medregner endringer i energipriser. Kpif erstattet kpi som målvariabel for den svenske sentralbankens inflasjonsmål høsten 2017, og har inngått i SCBs offisielle statistikk siden 2018.

SCB har også en konsumprisindeks med fast rente, men som ekskluderer endringer i energipriser, kpif ekskludert for energi. Denne er dermed mer lik det vi her hjemme forbinder med kjerneinflasjon, og vil med dagens høye energipriser gi et bedre uttrykk for underliggende prisendringer.

Bred oppgang

Tallene viser at Sverige opplever prisoppgang i mange sektorer.

Matvareprisene økte for trettende måned på rad. I desember var årsveksten på hele 18,6 prosent. Det er først og fremst prisøkning på melk, kjøtt og egg som bidro til den kraftige oppgangen.

Prisene på inventar og andre husholdningsvarer steg 16,3 prosent, mens klær og hadde en prisøkning på to prosent, som ifølge SBC er en sesongmessig normal økning.

Størst hopp er det i strømprisene, som steg 28,8 prosent i desember fra forrige måned. På årsbasis har strømprisene økt med 45 prosent i desember.

Mange rentehopp

Da Riksbanken la frem sin siste rentebeskjed i slutten av november i fjor, klemte den til med et hopp på 0,75 prosentpoeng. Det kom etter at sentralbanken økte styringsrenten med ett prosentpoeng i september, som er den største enkeltøkningen i nabolandet siden 1993, da inflasjonsmålet ble innført.

Riksbankens rentebane indikerer at renten skal videre opp.

Riksbanken og sentralbanksjef Stefan Ingves gjorde det da soleklart at pengepolitikken skal strammes inn for å få inflasjonen ned mot målet, og det ble varslet flere renteøkninger resten av fjoråret. I november leverte sentralbanken, og satt opp renten med ytterligere 0,75 prosentpoeng. Igjen ble det varslet nye rentehevinger i starten av 2023.

Den svenske styringsrenten er nå på 2,5 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.