Kronen har nådd historisk svake nivåer mot euro de siste dagene. Torsdag ettermiddag ble en euro handlet til 9,98 kroner. Det er det svakeste nivået på kronen siden julen 2008, da euroen kostet mer enn 10 kroner.

De siste tre månedene er kronen svekket med 70 øre mot euro, tilsvarende 7,5 prosent. I løpet av den siste uken er euroen blitt om lag 12 øre dyrere, tilsvarende 1,2 prosent. Analytikere DN har snakket med ser ingen spesiell grunn til svekkelsen den siste uken, men viser til at både tynn likviditet og utenlandske investorer som frykter kollaps i norske boligpriser bidrar til en svakere krone.

Selvoppfyllende

Den svenske banken SEBs norske strategiteam er overrasket over det svake nivået på kronen. De har ferdigstilt sine utsikter for 2018, og venter at veksten i norsk økonomi skal ta seg betydelig opp.

– Det faktum at økonomien er betydelig sterkere, tilsier at man burde prise inn en sterkere krone, sier sjefstrateg Erica Blomgren.

Blomgren viser til at det rundt juletider er tynn likviditet i markedet, og at små handler dermed fører til overdrevne bevegelser i kronekursen.

– Det virker som om alle vet at det er tynn likviditet og alle vet at derfor kan de kjøre kronen, derfor blir den kjørt. Det blir selvoppfyllende. Etter nyttår blir likviditeten bedre og det er fundamentale forhold som taler for at den skal styrke seg, sier sjefanalytiker Thomas Eitzen.

Utenlandsk boligfrykt

Gjennom høsten har utenlandske investorer rettet oppmerksomhet mot boligmarkedet i Norge. Dette har tynget valutaene i disse landene. Dersom boligprisene kollapser vil Norges Bank kunne bli hindret i å heve renten i lang tid, og det vil være negativt for norske kroner.

Strategene i SEB venter på sin side at nedgangen i det norske boligmarkedet blir moderat, og venter at Norges Bank vil begynne å heve renten gradvis fra desember 2018.

– Det er tydelig at det er noen verre scenarioer som prises inn i kronen, hvert fall fra utenlandske investorer sin side. Det kan ta litt tid før man ser en stabilisering i boligprisene som gjør at investorer ser at det ikke vil få så negative konsekvenser for økonomien, sier Blomgren.

Tror vi se titallet

Denne uken har to utenlandske aktører publisert rapporter som uttrykker bekymring for norske boligpriser. Både OECD og Moody's mener norske boligpriser er for høye sammenlignet med nivået på leiepriser og inntekt. Haugland peker på at disse rapportene kan ha bidratt til å skape mer uro i valutamarkedet.

– Det har kommet et par kritiske rapporter om det norske boligmarkedet. Men det kan ikke forklare hvorfor svekkelsen skjedde akkurat i går, sier Haugland.

Sjeføkonomen tror kronen vil bli sterkere etter nyttår, men på kort sikt mener hun det er stor sjanse for at en euro vil koste ti kroner. Siden euroen ble innført i 1999 har den kun blitt handlet over ti kroner fire ganger.

– Det er absolutt en høy sannsynlighet for at det kan skje. I det korte bildet er det absolutt risiko for at kronen skal bli enda svakere, sier Haugland.

Oljepris og krone har skilt lag

I flere år har korrelasjonen mellom oljepris og kronekurs vært sterk. I midten av oktober i år skilte de to imidlertid lag, og mens oljeprisen har økt har kronen blitt svekket.

– Det er rart at det positive oljemarkedet ikke har gitt noen støtte til kronen. At vi faktisk slutter året med en svakere krone. Det er det som har overrasket folk flest, sier Blomgren i SEB.

Hun mener det til en viss grad er riktig, fordi lønnsomheten i oljemarkedet har tatt seg betydelig opp og gjør at norsk økonomi ikke lenger er like avhengig av reaksjoner i oljeprisen. Dermed er heller ikke oljeprisen en avgjørende effekt på den norske pengepolitikken.

– Vi er ganske langt ifra den situasjonen vi var i da oljeprisen stupte i 2014 og 2015, da korrelasjonen var veldig sterk. Selv om vi har et positivt oljeprisscenario for neste år, betyr ikke det at det skal gi så mye støtte til den norske kronen, sier Blomgren.

Venter ketchupeffekt

Strategi-teamet i SEB tror kronen vil styrkes fra nivåene vi er på nå i 2018. Blomgren viser til at SEB venter en vekst i fastlandsøkonomien på like under to prosent til neste år, at arbeidsledigheten faller og at Norges Bank forbereder seg på å heve renten.

– Det er ikke tatt inn i dagens kronekurs. Vi venter at vi får en ketchupeffekt. Det kommer til å bli priset inn at fundamentet ser mye bedre ut, samtidig som at kronen i dag er historisk svak, understreker Blomgren.

– Man skal ikke vente seg at denne svake kronen vil vedvare. Samtidig skal vi ikke tilbake til nivåer under åtte mot euro. Det er nivåer vi ikke kommer til å se på veldig lenge, sier Blomgren.

SEB mener den riktige verdien på euro målt i norske kroner på lang sikt vil være rundt 8,70.

Fortsatt svak nok for eksportsektoren

Selv om kronen skal styrkes fra nivåene vi er på nå, vil kronen fortsatt være svak nok til å hjelpe eksportnæringen i Norge, mener SEB.

– Vi har et positivt syn på eksportnæringen i Norge. Svak krone, økte oljeinvesteringer og økt etterspørsel i utlandet er de faktorene som gjør at vi er positive til eksportnæringen, sier makroanalytiker Tobias Danielsen Øgrim.

DNB Markets merker større etterspørsel fra mindre og mellomstore eksportbedrifter når kronen svekkes som nå.

– De sikrer noe mer enn de ellers ville gjort når kronen er så svak som nå. Det lønner seg fordi de får låst inn en vekslingskurs på et fremtidig tidspunkt, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB markets.

Meglerhuset merker imidlertid ikke noen store endringer hos de større eksportbedriftene.

– Blant de litt mindre eksportbedriftene er eierne ofte tettere på bedriften og følsomheten er større, sier Østnor. (Vilkår)